ČLÁNOK
V apríli sa v Bratislave zobchodovala vyše miliarda dlhopisov
7. mája 2014

Obchodovaniu na bratislavskej burze stále dominujú dlhopisy. Podľa údajov Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) totiž v apríli dosiahol podiel obchodov s dlhopismi na celkových obchodoch 99,85 %. Za sledované obdobie sa pritom celkovo uskutočnilo 451 transakcií s dlhopismi, v rámci ktorých sa zobchodovalo vyše jednej miliardy kusov cenných papierov a finančný objem presiahol hodnotu 1,131 mld. eur.

V porovnaní s marcom 2014 to predstavovalo pokles počtu transakcií o 13,1 %, rast počtu zobchodovaných cenných papierov o 45,9 % a rast dosiahnutého finančného objemu o 39,11 %. Na medziročnej báze sa zaznamenal pokles počtu transakcií o 39,67 % pri raste počtu zobchodovaných cenných papierov o 73,37 % a raste dosiahnutého finančného objemu o 55,42 %. Rovnako ako v minulých mesiacoch aj v apríli mali v obchodovaní s dlhopismi prevahu priame obchody, s finančným objemom vo výške 1,118 mld. eur, nad kurzotvornými obchodmi s objemom 12,76 mil. eur.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu apríla dosiahla hodnotu 33,966 mld. eur, čo predstavovalo 8,21-percentný medzimesačný pokles. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca predchádzajúceho mesiaca pokles o 8,72 % na úroveň 31,392 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS