ČLÁNOK
V 2. polroku sa v Nafte pripravuje finančná reštrukturalizácia
14. apríla 2000

Zmluvu o prevode akcií Nafta, a.s. Gbely medzi Fondom národného majetku (FNM) a Slovenským plynárenským podnikom, š.p. (SPP) podpísali vo štvrtok predstavitelia fondu a plynárenskej spoločnosti. Dohoda o kúpe akcií Nafty podlieha schváleniu výnimky podľa par. 45 ods. 5 zák č. 92/1991 Zb. a ďalším interným schvaľovacím procesom FNM a SPP.
Ako vo štvrtok uviedol riaditeľ divízie investičných činností SPP Ján Kasper, v Nafte boli vytvorené opravné položky v objeme približne 2 mld. Sk. Celková likvidita sa zlepšila a je vyriešená asi do 30. júna. Po 30. júni by malo dôjsť k finančnej reštrukturalizácii a Nafty mala byť prefinancovaná za „dlhšie a lacnejšie peniaze“. Na základe výberového konania sa bude reštrukturalizácia realizovať v spolupráci s Citibank. Pohľadávky SPP voči Nafte tvoria v súčasnosti 292 mil. Sk a ďalších 80 mil. Sk, ktoré SPP Nafte poskytlo. Nafta by mala tieto prostriedky SPP vrátiť v druhom polroku práve na základe finančnej reštrukturalizácie.
So skupinou Nafty má SPP uzatvorenú jednoročnú zmluvu o skladovaní pre objem 1200 mil. metrov kubických zemného plynu. Tento zdroj využíva SPP ako zdrojový zásobník, pričom existujú možnosti jeho ďalšej intenzifikácie.
Nafta si zabezpečí plné využitie skladovacích kapacít, ktoré v rozhodujúcej miere využíva SPP. Ako sa uvádza v tlačovej správe zverejnenej pri príležitosti štvrtkového podpisu zmluvy, takáto vyťaženosť znamená pre Naftu trvalé zabezpečenie odbytu pre jej služby. Výnosy z poskytovania služieb pre SPP sú súčasne základným a nevyhnutným predpokladom postupného ozdravenia finančnej situácie spoločnosti. Na druhej strane bude mať SPP trvalo zabezpečenú možnosť skladovania plynu v ním priamo kontrolovaných skladovacích kapacitách, ktoré budú tvoriť integrálnu technologickú súčasť slovenskej plynárenskej sústavy. SPP si od získania Nafty sľubuje úsporu nákladov z dôvodu nezvýšenia, resp. len mierneho zvýšenia ceny za skladovanie zemného plynu.
„Súčasne je možné predpokladať, že ak bude SPP disponovať vlastnými kapacitami na skladovanie zemného plynu, v budúcnosti bude možné dosiahnuť výrazne vyšší výnos z privatizácie SPP, ktorý bude predstavovať jeden ucelený technologicko-ekonomický celok, zahrňujúci obchodné aktivity (nákup a predaj plynu), prepravné aktivity vrátane tranzitu (plynovodná sústava) a uskladnenie plynu,“ konštatuje tlačová správa.
Kúpna cena za 45,9 % Nafty, čo je 1 483 011 akcií, bola dohodnutá na 1,112 mld. Sk, čo predstavuje 750 Sk za akciu. SPP zaplatí celkovú sumu v štyroch splátkach, pričom zabezpečí svoj záväzok voči FNM tromi zmenkami na jednotlivé splátky, ktoré budú až do zaplatenia celej kúpnej ceny v bankovej úschove.
Nafta, a.s. vznikla v roku 1992 so základným imaním 3,2 mld. Sk. Skupina Nafty je zatiaľ monopolným skladovateľnom plynu na Slovensku. Podzemné zásobníky generovali v minulosti 45 % tržieb, v súčasnosti je podiel nadpolovičný. Najväčším akcionárom spoločnosti bol doteraz FNM, ktorý do dnešného dňa kontroloval takmer 46 % akcií, zahraniční akcionári vlastnia asi 20 % akcií, SPP do dnešného podpisu zmluvy 10 % a zvyšok je v rukách ostatných akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS