ČLÁNOK
Úvod týždňa bol na trhu s korunou pokojný, pozornosť sa zameriavala na českú korunu.
8. januára 2002

Domáci účastníci trhu čakajú na návrat zahraničných hráčov, ktorý by mohli udať ďalší smer vývoja kurzu. Ten by mohli určiť ďalšie správy o pokroku v privatizačných projektoch, ktoré by znamenali prílev devíz do ekonomiky. Bez týchto správ sa obchodovanie na trhu bude rozbiehať veľmi pomaly.

Na pohyb kurzu slovenskej koruny voči euru nemalo vplyv oslabovanie českej koruny, ktorej kurz klesol nad 32,00 Kč za euro. Trh je nervózny z na konci roka avizovanej dnešnej schôdzky ČNB a vlády, kde sa má rozhodnúť či a ako eliminovať prechod prichodiacich investícií cez trh a tým nedať trhu impulzy k tak dramatickému posilňovaniu ako sme videli počas druhého pol roka minulého roka.

Z krátkodobého a strednodobého hľadiska môže byť snaha vlády a ČNB úspešná, v dlhodobom však apreciačné tlaky budú na českú korunu pretrvávať.

Koruna má pred sebou priaznivé vyhliadky, ktoré sú dané jednak očakávaným vývojom situácie v okolitých emerging trhoch (kde očakávame posilňovanie lokálnych mien odvodený od očakávaného rastu HDP a prílevu investícií do tohto regiónu) a jednak pozitívnym domácim sentimentom, ktorý bude daný hlavne privatizáciou SPP. Nervozita z výsledkov parlamentných volieb by mohla byť zdrojom časovo ohraničeného kolísania kurzu, prípadne jeho oslabovania. Ak však bude Slovensko na jeseň prizvané do NATO, predpokladáme, že negatívne nálady na slovenskú korunu bude prekryté a koruna bude ťažiť z obratu sentimentu.

V pondelok Ministerstvo financií SR uskutočnilo prvú aukciu štátnych dlhopisov v tomto roku. Očakávania dílerov sa naplnili, keďže sa štátu podarilo na trhu umiestniť plánovaný objem 2 mld. Sk pri priemernom výnose 7,732% p.a. Minimálny bol 7,69 % p.a. a maximálny 7,749 % p.a. Podľa dílera Tatra banky Mila Paracku bola aukcia pre rezort úspechom, keďže dopyt sa vyšplhal až na 4,26 mld. Sk. Splatnosť štátnych bondov predstavuje jeden rok, kupónový výnos bol 7,79 % p.a.

Do obchodovania banky vstupovali s denným nadstavom 3,3 mld. Sk. Po očakávanom príleve zdrojov zo splatného jednodňového sterilizačného repotendra Národnej banky Slovenska (NBS), prostredníctvom ktorého sa banky v piatok zbavovali prebytočnej likvidity, banky držali na clearingových účtoch v NBS až 32,2 mld. Sk. „Na to, aby banky splnili na konci periódy povinné minimálne rezervy na 100%, by im pritom stačilo na účtoch povinných minimálnych rezerv držať 25,5 mld. Sk,“ povedal Paracka. Bankový sektor tak zvýšil denný nadstav na 6,7 mld. Sk. Na kumulatívnej báze to predstavuje plnenie na úrovni 113,11%.

V utorok by mala centrálna banka obnoviť splatný dvojtýždňový sterilizačný repotender v objeme 28,2 mld. Sk. Vzhľadom na súčasný prebytok likvidity v sektore Paracka očakáva sterilizáciu až na úrovni 36 mld. Sk. Aukcia štátnych pokladničných poukážok, ktorá v minulom roku zväčša sprevádzala sterilizačný repotender, sa tentokrát neuskutoční.

V pondelok sa na peňažnom trhu obchodovalo najmä s jednodňovými úložkami. Ich cena sa kótovala na úrovni 7,6061% p.a. Podľa Paracku sa pri úrovni 6,0 % p.a., ktorá je jednodňovou sterilizačnou reposadzbou, udržia ceny najkratších depozít aj v nasledujúci deň. Prebytok likvidity je totiž značný. Týždňové peniaze sa pohybovali na úrovni 7,7576% p.a., dvojtýždňové až ročné na 7,677% p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS