ČLÁNOK
ÚVO je za využívanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
27. januára 2014

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podporuje, aby obstarávatelia pri vyhodnocovaní súťaží viac používali ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku s viacerými kritériami. V praxi sa totiž uplatňuje veľmi málo a častejšie rozhoduje najnižšia cena. Musia sa však nastaviť kritériá súvisiace s ponukou na dodanie predmetu zákazky. „Cena je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj kvalita. Ponuka je najvýhodnejšia práve vtedy, keď je rovnováha medzi kvalitou a cenou,“ povedala pre agentúru SITA predsedníčka ÚVO Zita Táborská.

Úrad neraz navrhoval rôznym profesijným združeniam, aby si určili aj ďalšie kritériá. Nie však také, ktoré chceli používať, ako napríklad dobré skúsenosti s dodávateľmi. „To nemôže byť kritérium na vyhodnotenie ponuky. Tím viacerých odborníkov, napríklad z oblasti stavebníctva, strojárstva a tovaroznalectva si môže stanoviť celkom nové – univerzálne – kritériá. Nie je predsa úlohou úradu, aby niekomu vymýšľal kritériá,“ uviedla Táborská. Najjednoduchšie kritérium na vyhodnotenie ponuky je podľa nej, samozrejme, cena, lebo je to merateľné kritérium. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa napriek tomu využíva skôr výnimočne. „Keď myslenie bolí,“ zareagovala šéfka úradu s úsmevom.

Keď je veľmi dobre určený predmet zákazky, detailne stanovená kvalita, spôsob realizácie a je dobre pripravená zmluva, tak podľa Táborskej veľakrát je kritérium cena ako najvýhodnejšie. „Lebo ak je kvalita popísaná do detailov, samozrejme, bez toho, aby niekomu bola zákazka ušitá na mieru, tak potom sa vyberá už len podľa ceny. Ale kvalitu a technické parametre treba dopredu zadefinovať,“ zdôraznila.

ÚVO v minulosti realizoval pilotný projekt na obstarávanie áut, kde sa hodnotili aj prvky dlhodobej životnosti. Ukázalo sa, že nie je efektívne a výhodné kúpiť najlacnejšie auto a potom prerobiť na spotrebe či následnom servise. „Cenové a technické kritérium, ako i nastavenie spôsobu hodnotenia musia zadefinovať odborníci. Napríklad, sklá na aute treba vymeniť možno dvakrát za celú jeho životnosť. Veľmi dôležitá je spotreba, pričom nižšia bude vyhodnotená ako lepšia,“ upozornila Táborská. Podľa nej teda netreba hovoriť o cene, ale o výhodnosti celého obstarávania.

Novela zákona o verejnom obstarávaní určila pravidlá pre výpočet toho, či je ponúkaná cena ešte primeraná, alebo neobvykle nízka. „Momentálne nevieme povedať, aký to malo efekt, nakoľko na takúto vec máme zatiaľ len jednu námietku. Asi sa tento inštitút využíva dobre, lebo takmer nikto to nenamietal,“ povedala Táborská. Nakoľko je tento inštitút zavedený ešte veľmi krátko, je podľa nej predčasné ho hodnotiť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS