ČLÁNOK
Úvery v hodnote približne 3,6 mld. Sk
27. novembra 1997

Na tlačovej besede v Bratislave o tom dnes informoval viceguvernér Eximbanky Vladimír Kozubík. Ako dodal, v sučasnosti sa bilančná suma banky pohybuje okolo 4 mld. Sk, v budúcom roku by však mala vzrásť na 9,7 mld. Sk. Na zvýšení bilančnej sumy banky by sa podľa jeho slov mali podielať aj zahraničné syndikované úvery v celkovej hodnote 2 mld. Sk, o ktorých už Eximbanka začala rokovať. Rozpočet Eximbanky, ktorý má ísť podľa zákona schváliť NR SR a ktorý má banka do 15. novembra postúpiť vláde, je podľa slov guvernéra Eximbanky Františka Orolína v týchto dňoch prerokovavaný v orgánoch Eximbanky. V stredu 3. decembra by ho mala schváliť Rada banky a do 7. decembra by ho malo dostať Ministerstvo financií SR. Až po jeho schválení bude môcť ísť na prerokovanie vlády a parlamentu. Podľa F. Orolína disponuje Eximbanka tromi základnými druhmi zdrojov. Prvými sú prostriedky zverené zo štátneho rozpočtu, kam patrí aj 2,5 mld. Sk, ktoré dostala Eximbanka od vlády v tomto roku. Tieto zdroje pridelila vláda Eximbanke na základe prijatia úveru od japonskej spoločnosti Nomura v objeme 70 mil. USD. Guvernér Orolín však dnes nevedel presne uviesť, kedy tieto peniaze prišli na účet Eximbanky. Medzi dva ním spomenuté termíny patrili júl a september minulého roka. Zároveň guvernér uviedol, že v júli požadovala Eximbanka 3,5 mld. Sk od vlády. Ďalšie peniaze by preto podľa jeho slov mohli byť na účet Eximbanky poukázané v roku 1998, presnejšie informácie však pred schválením štátneho rozpočtu v parlamente odmietol uviesť. Za možný zdroj týchto prostriedkov pritom označil 2-miliardovú rezervu štátu pre bankovú sústavu, ktorá nepatrí medzi rozpočtové zdroje. Okrem toho ráta Eximbanka podľa slov svojho guvernéra aj s „abstraktnou garanciou štátu vo výške 30,7 mld. Sk“. Druhým zdrojom sú podľa F. Orolína vlastné prostriedky, kam zaradil vlastné imanie spoločnosti ako aj „rôzne fondy“. Na účet Eximbanky je podľa zákona o Eximbanke povinný každý vývozca alebo dovozca uhradiť 0,05 % objemu, ktorý dováža alebo vyváža. Tretím zdrojom Eximbanky sú podľa Orolínových slov cudzie zdroje, kam by mali patriť aj spomínané plánované syndikované úvery v budúcom roku. Eximbanka vznikla 1. júla tohto roka na základe zákona NR SR č. 80/1997. Od tohto obdobia až do súčasnosti prebiehala podľa F. Orolína fáza budovania banky, kedy sa tvorila štruktúra a bankové orgány. Úlohou Eximbanky je financovanie vývozných a dovozných úverov, ako aj ich poisťovanie. V minulom týždni predložilo vedenie banky vláde na schválenie rámcové podmienky svojej činnosti a po ich schválení pripravený úverový program a úverové produkty. Vláda tento rámcový program zatiaľ neprerokovala. Vedenie Eximbanky sa na dnešnej tlačovej konferencii zhodlo v názore, že zatiaľ nie je isté, či stihne banka poskytnúť nejaký úver ešte do konca tohto roka, túto možnosť však nevylúčili. Doteraz žiaden úver neposkytli. Eximbanka má aj možnosť nákupu štátnych pokladničných poukážok so splatnosťou do 90 dní, pričom nákupný limit jej zákon určuje na 5 % minuloročných príjmov štátneho rozpočtu. Podľa dnešného vyjadrenia viceguvernéra V. Kozubíka však Eximbanka do dnešného dňa nekúpila ani jedinú štátnu pokladničnú poukážku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS