ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu vzrástli vo februári o 6,4 %
29. marca 1999

Peňažná zásoba M2 (vo fixnom devízovom kurze) vzrástla vo februári medzimesačne o 11,3 mld. Sk a dosiahla 482,2 mld. Sk. Jej medziročný rast predstavoval 6,6 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2 vzrástli vo februári o 10,5 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).
Celkový stav úverov k ultimu februára predstavoval 401,2 mld. Sk. Medzimesačný rast dosiahol 1,9 mld. Sk, pričom korunové úvery vzrástli o 0,5 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 1,4 mld. Sk. Medziročný rast celkových úverov predstavoval 3,1 %, z toho úverov podnikom a obyvateľstvu 6,4 %. Priemerná úroková miera z úverov čerpaných v januári vzrástla o 0,96 bodu na 19,59 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov dosiahla 16,50 %.
Celkové devízové rezervy NBS vzrástli oproti januáru o 49,7 mil. USD. Ich stav k ultimu februára vo výške 2,910 mld. USD zodpovedal 2,5-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za obdobie február 1998 až január 1999.
Bežné hospodárenie štátneho rozpočtu ku koncu februára skončilo deficitom 3,2 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie skončil za minulý rok so schodkom 72,6 mld. Sk, predovšetkým v dôsledku pasívneho salda obchodnej bilancie vo výške 80,8 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 61,5 mld. Sk. Celková ročná bilancia vykázala po prvýkrát od vzniku SR schodok vo výške 19,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS