ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu vzrástli v júni o 6 mld. Sk
1. augusta 2001

Podniky a obyvatelia na Slovensku čerpali koncom júna úvery v čistom vyjadrení vo výške 424,0 mld. Sk, čo bolo o 6 mld. Sk viac ako v máji. Čistý úver vláde pritom v júni stúpol o 1,7 mld. Sk a dosiahol objem 284,4 mld. Sk. Vyplýva to z júnového menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

V medziročnom porovnaní v pevných cenách čistý úver vláde stúpol o 24,1 %. Rast úverov podnikom a obyvateľstvu, upravený o emisie reštrukturalizačných bankových dlhopisov dosiahol len 4,4 %.

Na raste objemu úverov pre podniky a obyvateľstvo v júni na úroveň 424 mld. Sk sa podieľalo predovšetkým zvýšenie korunových úverov podnikom o 3,2 mld. Sk, ako aj rast úverov v cudzej mene o 2,2 mld. Sk. Obyvatelia pritom v máji zvýšili čerpaný objem úverov o 0,6 mld. Sk. Medziročne sa objem úverov podnikom a obyvateľstvu zvýšil o 17,7 mld. Sk, pričom na raste sa podieľali tak korunové úvery, ako aj úvery v cudzej mene.

Vláda v júni vo fixnom devízovom kurze zvýšila svoje čisté zadlženie o 1,7 mld. Sk na 284,4 mld. Sk. Zhoršenie sa v celom rozsahu týkalo vnútornej časti zadlženosti vlády a súviselo najmä so znížením prostriedkov na účtoch štátnych fondov, štátnych finančných aktív, vkladov miestnych a republikových orgánov v objeme 3,2 mld. Sk a na účtoch emisií a splátok štátnych dlhopisov. Uvedené vplyvy sa len čiastočne kompenzovali zvýšením prostriedkov fondov sociálneho zabezpečenia a mimorozpočtových prostriedkov v objeme 1,6 mld. Sk a znížením deficitu štátneho rozpočtu o 1,2 mld. Sk.

Čistý úver vláde a Fondu národného majetku (FNM) sa bez vplyvu emisií štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu bankového sektoru medziročne zvýšil o 30,9 mld. Sk. Májová veriteľská pozícia FNM v objeme 0,8 mld. Sk sa v júni zmenila na dlžnícku vo výške 0,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS