ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu vzrástli v júni o 1,4 mld. Sk
10. augusta 1999

Banka totiž predpokladá rast úverov podnikom a obyvateľstvu 3,6 – 6,9 % na medziročnej báze. Ako ďalej centrálna banka uvádza v menovom prehľade za jún, v rámci konkretizácie menového programu NBS schválila metodiku vykazovania vývoja menových agregátov vo fixnom východiskovom kurze, t.j. v kurze platnom k 31. decembru 1992. V nižšom medziročnom tempe rastu úverových aktivít vo fixnom východiskovom kurze v porovnaní s fixným kurzom sa prejavili kurzové rozdiely. Fixný kurz pre menové agregáty je v roku 1999 vyšší v prípade USD o 6 % a pre DEM o 14 %.

Vývoj menových agregátov podľa obidvoch metodík zatiaľ považuje NBS za akceptovateľný. „V ďalších mesiacoch však očakávame zlepšovanie vývoja čistého úveru vláde a pokračovanie v doterajšom vývoji úverových aktivít,“ konštatuje NBS. Celkové úvery vzrástli v júni o 1,9 mld. Sk, z toho v korunovej oblasti o 0,1 mld. Sk a v cudzej mene o 1,8 mld. Sk. Rast korunových úverov sa realizoval v sektore obyvateľstva, kde sa úvery zvýšili 0,7 mld. Sk a poklesol v podnikateľskej sfére (o 0,4 mld. Sk). Stav úverov ku koncu júna bol 413,5 mld. Sk, z toho korunových úverov 344,9 mld. Sk a úverov v cudzej mene 68,6 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka vzrástli korunové úvery medzimesačne o 2 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 0,3 mld. Sk. Medziročná zmena celkových úverov predstavovala 7,6 %, korunových úverov 3,0 % a úverov v cudzej mene 38,9 %.

Priemerná úroková miera zo stavu úverov sa zvýšila v máji oproti aprílu o 0,28 bodu na 16,09 % najmä v dôsledku zvýšenia priemernej úrokovej miery z krátkodobých úverov o 0,79 bodu na 20,44 %, ktorých podiel na celkovom stave korunových úverov predstavoval 38,9 %. Úroková miera zo strednodobých a dlhodobých úverov sa nezmenila. V rámci novoposkytnutých úverov, po výraznom medzimesačnom januárovom zvýšení priemernej úrokovej miery z novoposkytnutých úverov, sa od februára začala postupne znižovať, avšak v máji došlo k opätovnému zvýšeniu o 2,92 bodu na 19,48 %. Z krátkodobých úverov sa priemerná úroková miera zvýšila o 3,13 bodu na 19,86 % a zo strednodobých úverov o 3,76 bodu na 16,17 %. Znížila sa priemerná úroková miera z dlhodobých úverov o 4,66 bodu na 13,01 % v dôsledku poskytnutia úverov stavebnými sporiteľňami za priemernú úrokovú sadzbu 5,94 %. Podiel strednodobých (8,72 %) a dlhodobých (0,85 %) novoposkytnutých úverov na celkových čerpaných korunových úveroch zostal stále nízky.

Celková priemerná úroková miera z korunových vkladov sa v porovnaní s aprílom zvýšila o 0,61 bodu na 11,01 % najmä v dôsledku zvýšenia priemerných úrokových mier z termínovaných 7-dňových a mesačných vkladov o 1,3 až 4,44 bodu, avšak pri súčasnom znížení objemu vkladov o 1,6 mld. Sk. Podiel týchto vkladov predstavoval 24,5 %. Celkové zvýšenie priemernej úrokovej miery z termínovaných vkladov predstavovalo 0,87 bodu na 13,47 % pri poklese týchto vkladov o 2,4 mld. Sk. V štruktúre vkladov došlo k rastu netermínovaných vkladov o 2,4 mld. Sk s nezmenenou úrokovou sadzbou 3,94 %.

Úrokové rozpätie sa vzhľadom na väčšie zvýšenie priemernej úrokovej miery zo stavu vkladov (o 0,61 bodu) ako priemernej úrokovej miery zo stavu úverov (o 0,28 bodu) znížilo o 0,33 bodu na 5,08 %. Reálna úroková miera z ročných vkladov sa zvýšila z aprílových 5,23 % na májových 5,78 % v dôsledku zníženia ročnej miery inflácie o 0,4 bodu pri súčasnom zvýšení nominálnej úrokovej miery z ročných vkladov o 0,15 bodu na 12,48 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS