ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu vzrástli o 1,6 mld. Sk
30. októbra 2001

Podniky a obyvatelia na Slovensku čerpali ku koncu septembra úvery v čistom vyjadrení vo výške 427,5 mld. Sk, čo bolo o 1,6 mld. Sk viac ako v auguste. Čistý úver vláde pritom v auguste stúpol o 3,6 mld. Sk a dosiahol 297,3 mld. Sk. Vyplýva to zo septembrového menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

Medziročná miera rastu čistého úveru dosiahla v septembri 29 % a jeho dynamika sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi zvýšila, keď v auguste vzrástol o 25,4 % a v júli o 25,7 %. Čistý úver vláde stúpol v septembri v absolútnom vyjadrení medziročne o 43,2 mld. Sk. Uvedený vývoj na medziročnej báze je ovplyvnený výrazným zväčšením deficitu štátneho rozpočtu v minulom roku, pričom vzhľadom na doterajší vývoj štátneho rozpočtu sa predpokladá miernejší nárast jeho deficitu v posledných troch mesiacoch roka.

Na raste objemu úverov pre podniky a obyvateľstvo na úroveň 427,5 mld. Sk sa podieľalo predovšetkým zvýšenie korunových úverov pre podniky oproti augustu o 2,1 mld. Sk a nárast korunových úverov pre obyvateľstvo v objeme 0,3 mld. Sk. Naopak úvery v cudzej mene zaznamenali v septembri pokles o 0,7 mld. Sk. Objem korunových úverov vzrástol v septembri medziročne o 14,3 mld. Sk, z toho úvery podnikom o 7,8 mld. Sk a úvery obyvateľstvu o 6,6 mld. Sk.

Zvýšenie čistého zadlženia vlády v septembri oproti augustu o 3,6 mld. Sk na 297,3 mld. Sk súviselo najmä so znížením prostriedkov na účtoch štátnych fondov o 1,7 mld. Sk, štátnych finančných aktív o 0,7 mld. Sk, mimorozpočtových prostriedkov o 0,6 mld. Sk a zvýšením deficitu bežného hospodárenia o 0,5 mld. Sk.

Čistý úver vláde a Fondu národného majetku SR (FNM) sa bez vplyvu emisií štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu bankového sektora medziročne zvýšil o 61,4 mld. Sk. Dlžnícka pozícia FNM sa v septembri prehĺbila o 1,3 mld. Sk na 8,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS