ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu vzrástli medziročne o 5,8 %
26. apríla 1999

Medziročný rast celkových úverov predstavoval 3,1 %, z toho úverov podnikom a obyvateľstvu 5,8 %. Priemerná úroková miera z úverov čerpaných vo februári poklesla o 0,09 bodu na 19,5 % a priemerná úroková miera zo stavu úverov dosiahla 16,37 %.

Peňažná zásoba M2 poklesla medzimesačne vo fixnom devízovom kurze o 5,5 mld. Sk a dosiahla 476,6 mld. Sk. Jeho medziročný rast predstavoval 7,2 %. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, poklesli v marci o 5,4 mld. Sk.

Celkové devízové rezervy NBS poklesli v marci oproti februáru o 95,7 mil. USD. Ich stav k ultimu marcu vo výške 2,8143 mld. USD zodpovedal 2,7-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za obdobie marec 1998 až február 1999.

Bežné hospodárenie štátneho rozpočtu skončilo k ultimu marca prebytkom 1 mld. Sk.

Marcová úroveň spotrebiteľských cien sa v porovnaní s februárom zvýšila o 0,3 %. Ročná miera inflácie dosiahla 7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS