ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu v auguste vyššie o 500 mil. Sk
25. septembra 2001

Podniky a obyvatelia na Slovensku čerpali ku koncu augusta úvery v čistom vyjadrení vo výške 425,3 mld. Sk, čo bolo o 500 mil. Sk viac ako v júli. Čistý úver vláde pritom v auguste stúpol o 2,3 mld. Sk a dosiahol 293,7 mld. Sk. Vyplýva to z augustového menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

V medziročnom porovnaní v pevných cenách stúpol čistý úver vláde očistený o emisie štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie bánk o 24,6 %. Rast úverov podnikom a obyvateľstvu sa v júli spomalil na 2,4 %.

Na raste objemu úverov pre podniky a obyvateľstvo na úroveň 425,3 mld. Sk sa podieľalo predovšetkým zvýšenie korunových úverov o 1,3 mld. Sk pri súčasnom poklese úverov v cudzej mene o 0,8 mld. Sk. Na celkovom prírastku korunových úverov sa podieľali podniky 800 mil. Sk a obyvateľstvo 500 mil. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak vzrástol objem úverov podnikom a obyvateľstvu o 10,1 mld. Sk.

Zvýšenie čistého zadlženia vlády na 293,7 mld. Sk súviselo s nárastom vnútornej zadlženosti vlády spôsobenej v prevažnej miere poklesom prostriedkov na účtoch štátnych fondov v NBS a v obchodných bankách o 1,7 mld. Sk. Čistý úver vláde nezaznamenal v auguste v porovnaní s júlom v absolútnom vyjadrení podstatnejšiu zmenu, keď na medziročnej báze vzrástol z júlových 37,1 mld. Sk na 37,2 mld. Sk.

Čistý úver vláde a Fondu národného majetku (FNM) sa bez vplyvu emisií štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu bankového sektora medziročne zvýšil o 60,9 mld. Sk. Júlová dlžnícka pozícia FNM v objeme 6,1 mld. Sk sa v auguste prehĺbila na 7,3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS