ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu v auguste vyššie o 1,9 mld.Sk
24. septembra 2002

Úvery podnikom a obyvateľstvu dosiahli v auguste 314,2 mld. Sk a medzimesačne sa zvýšili o 1,9 mld. Sk. Objem úverov vzrástol v podnikateľskej sfére v domácej mene o 1,5 mld. Sk. Výška poskytnutých úverov obyvateľstvu zostala v auguste na nezmenenej úrovni 56,4 mld. Sk. Úvery v cudzej mene vzrástli o 0,4 mld. Sk a dosiahli 41,4 mld. Sk. Od začiatku roka tak vzrástli úvery spolu o 24,1 mld. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 34,3 mld. Sk. Vyplýva to z júlového menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993 dosiahol v auguste 243,5 mld. Sk a medzimesačne tak vzrástol o 1,8 mld. Sk. Na prehĺbenie dlžníckej pozície verejného sektora pôsobil najmä pokles vkladov fondov sociálneho zabezpečenia o 2,2 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu sa prehĺbil o 0,9 mld. Sk a v rovnakej miere sa zhoršilo aj hospodárenie štátnych fondov. Naopak, zlepšilo sa hospodárenie miestnych orgánov o 2,2 mld. Sk.

Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993 očistený o vplyv emisie štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie vybraných obchodných bánk a vplyv zmeny charakteru redistribučného úveru Konsolidačnej banke na úver verejnému sektoru sa na medziročnej báze zvýšil o 53,6 mld. Sk a od začiatku roka jeho nárast predstavoval 29,3 mld. Sk. Pozícia Fondu národného majetku SR (FNM) voči bankovému sektoru sa v auguste zmenila na dlžnícku vo výške 4,4 mld. Sk, čo predstavuje medzimesačné zhoršenie o 5,1 mld. Sk. Zhoršenie spôsobila najmä realizácia ďalšej časti zámerov vlády ohľadom použitia privatizačných príjmov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS