ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu v apríli vyššie o 3,1 mld.Sk
4. júna 2002

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu sa v apríli oproti marcu zvýšil o 3,1 mld. Sk a dosiahol 302,5 mld.Sk. Korunové úvery vo štvrtom mesiaci medzimesačne vzrástli o 3,3 mld. Sk na 261,7 mld. Sk, pričom ich celkový rast bol ovplyvnený predovšetkým nárastom úverov podnikom o 2,7 mld. Sk na úroveň 208,6 mld.Sk. Úvery obyvateľstvu vzrástli medzimesačne o 0,5 mld. Sk a dosiahli 53,0 mld. Sk. Úvery v cudzej mene však poklesli o 0,1 mld. Sk na hodnotu 40,8 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS).

Celkový objem úverov podnikom a obyvateľstvu sa v porovnaní s východiskom roka zvýšil o 12,4 mld. Sk, čo predstavuje takmer dvojnásobok nárastu za rovnaké obdobie minulého roka. K uvedenému zvýšeniu prispeli korunové úvery 10,8 mld. Sk, a to najmä úvery podnikom v objeme 9,7 mld.Sk. Úvery obyvateľstvu vzrástli v apríli o 1,1 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 1,6 mld. Sk, čo je porovnateľný vývoj s rovnakým obdobím minulého roka.

Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993 sa v apríli medzimesačne znížil o 3 mld. Sk a v absolútnom vyjadrení dosiahol 340,1 mld. Sk. Schodok bežného hospodárenia v priebehu apríla poklesol o 1,7 mld. Sk, čo priaznivo ovplyvnilo celý okruh verejných financií. Na pokles dlžníckej pozície vplýval aj nárast zostatku na účtoch štátnych fondov a nárast vkladov republikových orgánov. Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993, očistený o vplyv emisie štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie vybraných obchodných bánk a vplyv zmeny charakteru redistribučného úveru Konsolidačnej banke na úver verejnému sektoru, sa na medziročnej báze zvýšil o 48,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS