ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu sa zvýšili o 3,7 mld. Sk
28. novembra 2001

Upravený objem úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahol v októbri 431,4 mld. Sk a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšil o 3,7 mld. Sk. Objem úverov je upravený o emisie reštrukturalizačných dlhopisov, bilančné položky bánk, ktoré v minulom roku ukončili činnosť, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie vybraných bánk v roku 2000 a konverziu úverov na dlhopisy. Čistý úver vláde v októbri stúpol medzimesačne o 2,7 mld. Sk na 301,3 mld. Sk. Vyplýva to z menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

Nárast čistého úveru vláde súvisel najmä s prehĺbením deficitu štátneho rozpočtu o 4,7 mld. Sk a čiastočne s poklesom vkladov miestnych orgánov o 600 mil. Sk a mimorozpočtových prostriedkov o 200 mil. Sk. Uvedený pokles sčasti kompenzovalo zvýšenie prostriedkov na účtoch štátnych fondov o 2 mld. Sk, fondov sociálneho zabezpečenia o 600 mil. Sk a vkladov republikových orgánov o 500 mil. Sk.

Medziročná miera rastu čistého úveru vláde dosiahla v októbri 30,6 %, čo v porovnaní so septembrom predstavovalo mierne zvýšenie jej dynamiky o 0,8 percentuálneho bodu. Čistý úver vláde sa v absolútnom vyjadrení medziročne zvýšil o 46 mld. Sk. Uvedené údaje sú očistené od vplyvu emisie štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie bánk. Dlžnícka pozícia Fondu národného majetku SR (FNM) v obchodných bankách sa v októbri prehĺbila zo septembrových 8,6 mld. Sk na 11,7 mld. Sk predovšetkým v dôsledku zvýšenia denného limitu vyplácaných dlhopisov FNM.

Na raste úverov pre podniky a obyvateľstvo na 431,4 mld. Sk sa podieľalo zvýšenie korunových úverov o 2,8 mld. Sk a úverov v cudzej mene o 1 mld. Sk. Rozhodujúcu časť celkového prírastku korunových úverov tvorili úvery podnikom s rastom o 2,3 mld. Sk.

V medziročnom porovnaní sa zvýšili úvery podnikom a obyvateľstvu o 19,7 mld. Sk, resp. o 4,8 %. Korunové úvery v októbri medziročne vzrástli o 16,5 mld. Sk, z toho korunové úvery podnikom o 10 mld. Sk. Úvery v cudzej mene sa za rovnaké obdobie zvýšili o 3,2 % a ich medziročná miera rastu dosiahla 8,7 % po septembrových 2,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS