ČLÁNOK
Úvery podnikom a obyvateľstvu klesli o 0,5 mld. Sk
29. januára 2002

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahol v decembri minulého roku 436,9 mld. Sk a v porovnaní s novembrom sa znížil o 0,5 mld. Sk. Uvedený pokles spôsobilo najmä zníženie objemu úverov podnikom o 1,3 mld. Sk. Naopak, úvery obyvateľstvu sa zvýšili o 1,2 mld. Sk. Znamená to zníženie celkových korunových úverov o 0,1 mld. Sk. Úvery v zahraničnej mene poklesli v decembri o 0,4 mld. Sk. Vyplýva to z menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

Celkový objem úverov podnikom a obyvateľstvu sa za obdobie január až december 2001 zvýšil o 23,1

mld. Sk, čo bolo oproti rovnakému obdobiu roku 2000 o 6,9 mld. Sk viac. Medziročná miera rastu úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahla v decembri 5,6 % v porovnaní so 6,6 % v novembri. Celkový objem korunových úverov podnikom a obyvateľstvu sa za obdobie január až december zvýšil o 20 mld. Sk. Na zvýšení sa podieľali najmä úvery podnikom v objeme 11,4 mld. Sk, úvery obyvateľstvu vo výške 8,6 mld. Sk a úvery v cudzej mene vo výške 3,1 mld. Sk.

Čistý úver vláde zaznamenal v decembri medzimesačný nárast o 12,3 mld. Sk a ku koncu roka dosiahol

317,5 mld. Sk. Podstatná časť uvedeného zvýšenia súvisela najmä s prehĺbením deficitu štátneho rozpočtu počas decembra o 14,6 mld. Sk, i so zvýšením objemu zahraničných úverov o 2,3 mld. Sk. Uvedené vplyvy boli len čiastočne kompenzované zvýšením vkladov republikových orgánov o 1,6 mld. Sk, ďalej mimorozpočtových prostriedkov orgánov SR o 1,2 mld. Sk a fondov sociálneho zabezpečenie o 0,2 mld. Sk.

Medziročná miera rastu čistého úveru vláde dosiahla v decembri 27,1 %, čo v porovnaní s novembrom

predstavovalo mierne zníženie jej dynamiky. Dôvodom bolo výraznejšie medzimesačné zvýšenie čistého úveru vláde v decembri 2001. Čistý úver vláde sa v absolútnom vyjadrení medziročne zvýšil o 45,3 mld. Sk.

Pozícia FNM sa zmenila z novembrovej veriteľskej pozície na úrovni 0,8 mld. Sk na dlžnícku v objeme 10,4 mld. Sk. Vplývalo na to použitie prostriedkov z privatizácie VÚB na výplatu dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) právnickým osobám vo výške 6 mld. Sk, na oddlženie Železníc Slovenskej republiky sa použilo 0,8 mld. Sk a pre zdravotníctvo ďalších 2,1 mld. Sk. Zmena čistej pozície FNM mala vplyv aj na vývoj peňažnej zásoby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS