ČLÁNOK
Úvery bánk v ČR budú rásť, ale pomalším tempom
28. novembra 2001

České banky by v nasledujúcich rokoch mali zvýšiť objem poskytovaných úverov, ale doba výraznej expanzie ako pred rokom 1998 sa už nevráti. Uviedol to v utorok člen bankovej rady České národní banky (ČNB) a vrchný riaditeľ bankového dohľadu Pavel Racocha.

Objem úverov poskytovaných obchodnými bankami klesá v ČR už od roku 1998, keď banky zaznamenali po zmene metodiky tvorby opravných položiek a rezerv na zlé úvery vysoké straty. Podľa údajov ČNB poklesli medziročne úvery poskytované komerčnými bankami k 30. septembru tohto roka o 19,3 %. V dobách úverovej expanzie pred rokom 1998 zaznamenávali komerčné banky medziročné prírastky poskytnutých úverov okolo 8 %. V najbližších rokoch je podľa Racochu tempo medziročného nárastu úverov reálne o 1 až 3 %.

Problémom bánk nie je podľa Racochu nedostatok finančných zdrojov, pretože klientske vklady medziročne rastú vysokým tempom. Bankám chýbajú kvalitní klienti, ktorí by boli schopní splácať pôžičky a nezvyšovali by tak klasifikované úvery, ktoré v prvom polroku tvorili podľa údajov ČNB 28 % celkových úverov.

Nedôveru bánk ku klientom by mal znížiť medzibankový úverový register, kde by si banky mohli vymieňať informácie o platobnej disciplíne klientov. Podľa Racochu je úverový register pripravený, čaká však na legislatívny rámec, ktorý by mala priniesť zmena zákona o bankách. V súčasnej dobe banky nesmú poskytovať údaje o svojich klientoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS