ČLÁNOK
Úverovaniu MSP bráni podľa bankárov najmä legislatíva
4. mája 2001

Za najväčšie problémy, ktoré bránia výraznejšej expanzii v úverovaní malých a stredných podnikateľov, považujú slovenskí bankári predovšetkým legislatívne nedostatky. Predstavitelia bankového sektora ich prezentovali na rokovaní so zástupcami podnikateľov, ktoré sa uskutočnilo na Ministerstve financií aj za účasti šéfky rezortu Brigity Schmögnerovej. Všetky požiadavky bánk, ktoré na rokovaní predložili, smerovali najmä k redukcii úverového rizika.

Podľa ministerky by mali pokrok v legislatívnej oblasti zabezpečiť mnohé zmeny, na ktorých sa v súčasnosti pracuje. Zdôraznila najmä nový zákon o bankách, ktorý sa už dostal na rokovanie parlamentu a mal by priniesť povinnosť založenia registra úverov. Okrem toho bankári považujú za dôležitý prechod spoločností pôsobiacich na Slovensku na medzinárodné účtovné štandardy, čo by malo prispieť k zvýšeniu hodnovernosti poskytovaných finančných údajov. Za jeden z najväčších nedostatkov označili predstavitelia bánk tiež nedostatočnú úpravu záložného práva. Podľa ministerky by však túto oblasť mala zlepšiť jeho reforma, ktorá zahŕňa aj jeho rozšírenie na hnuteľný majetok.

Medzi viaceré nedostatky na strane bankových domov zaraďujú podnikatelia predovšetkým veľmi dlhý čas od podania žiadosti o úver po jeho reálne poskytnutie. Okrem toho banky kritizujú tiež za to, že naďalej preferujú úverovanie veľkých bonitných klientov, s ktorým nie je spojené také veľké úverové riziko. Podľa predsedu Združenia podnikateľov Slovenska Karola Pavlú banky však budú z dôvodu pretlaku peňazí na medzibankovom trhu prinútené vo väčšej miere rozbehnúť aj úverovanie menšieho podnikateľského sektora. Jeho kolega zo Slovenského živnostenského zväzu Vladimír Sirotka považuje za veľmi pozitívny fakt, že na rokovaní sa zdôrazňovala predovšetkým potreba komplexnejšej podpory malého a stredného podnikania v SR. K tej by podľa neho výrazne prispeli daňové úľavy v prípade, že prostriedky z poskytnutých úverov firmy investujú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS