ČLÁNOK
Úverovanie firiem by malo rásť
22. mája 2014

Úverovanie firiem v slovenskej ekonomike by sa malo po piatich rokoch stagnácie zvyšovať. Vyplýva to z analýzy VÚB banky. Napomáha tomu predovšetkým postupné oživovanie hospodárstva a s tým spojené obnovovanie rastu investícií. „V prostredí zlepšujúcej sa ekonomickej aktivity a dôvery podnikového sektora asi neprekvapí, že banky očakávajú nárast dopytu po úveroch. Zvlášť dôležitým je očakávaný nárast dopytu po dlhodobých úveroch z dôvodu investícií,“ uvádza sa v analýze VÚB banky.

Napriek zlepšujúcemu sa vývoju hospodárstva však netreba mať v tomto smere podľa analýzy prehnané očakávania. Objem nových investícií v ekonomike totiž stále za svojimi predkrízovými úrovňami zaostáva zhruba o štvrtinu a množstvo odvetví, vrátane stavebníctva, naďalej výrazne zaostáva za svojou predkrízovou výkonnosťou.

Ďalším faktorom je aj skutočnosť, že banky sa ešte stále boria so zlyhanými úvermi. Pri podnikoch podľa štúdie VÚB banky ich podiel dosahuje až 8 %, čo je dvojnásobok podielu pri domácnostiach. A situácia sa v tomto smere výraznejšie nezlepšuje. „Aj preto pri úverovaní podnikov banky nateraz indikujú skôr zastavenie sprísňovania úverových štandardov ako ich rýchle uvoľňovanie,“ píše sa v materiáli.

Čo sa týka výšky úrokových sadzieb sú však trendy jasne dané. Sadzby totiž od krízy postupne klesajú a momentálne pri dlhodobých úveroch podnikom sú zhruba o polovicu nižšie, ako pred krízou. Tento trend by navyše mohol pokračovať aj v ďalšom období, keďže sa očakáva ďalšie znižovanie oficiálnych sadzieb Európskej centrálnej banky už na jej najbližšom júnovom zasadnutí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS