ČLÁNOK
Úverová zmluva medzi NBS a komerčnými bankami podpísaná
17. októbra 1997

Sprostredkovateľské banky tvorilo 6 slovenských finančných inštitúcií: Všeobecná úverová banka, a. s., Poľnobanka, a. s., Tatra banka, a. s., Istrobanka, a. s., Poštová banka, a. s. a Priemyselná banka, a. s. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca NBS Ján Onda.

Pôžička Two Step Loan III je určená na podporu rozvoja malých a stredných súkromných podnikov a joint ventures. Jej objem je 20 mld. japonských jenov so splatnosťou pre NBS 13 rokov, s odkladom splátok istiny na 5 rokov. „Môže ísť o nový projekt alebo rozšírenie projektu, vrátane modernizácie, renovácie, obnovy, optimalizácie, reštrukturalizácie a akéhokoľvek iného druhu investície na zlepšenie produktivity alebo účinnosti existujúceho projektu,“ informoval J. Onda. V porovnaní s predchádzajúcou zmluvou o pôžičke nová úverová zmluva obsahuje niekoľko zmien. Ide o rozšírenie škály vhodných užívateľov pôžičky o proexportne orientované podniky, v ktorých export tvorí viac ako 50 % ročných tržieb a sprivatizované podniky (v minulosti štátom vlastnené, v súčasnosti na 100 % v súkromnom vlastníctve). Pri týchto typoch podnikov je maximálna hranica počtu zamestnancov tisíc (1000). Okrem toho zmluva dáva možnosť financovať nákup nehnuteľnosti do výšky 50 % celkových nákladov projektu, pokiaľ sa tento nákup javí ako nevyhnutný pre realizáciu projektu. Do odvetví vhodných na financovanie bol zahrnutý taxatívne cestovný ruch, vylúčené financovanie leasingu, maloobchodu, veľkoobchodu a služieb s tým súvisiacich. Maximálna úroková sadzba pre konečného užívateľa, ktorá môže byť aplikovaná zo strany sprostredkovateľskej banky v súčasnosti predstavuje 13,55 % a je odvodená od diskontnej sadzby NBS. Prvá zmluva o pôžičke Two Step Loan v objeme 4,29 mld. jenov bola medzi EXIM Bank of Japan a NBS podpísaná dňa 28. februára 1994. Pôžička bola dočerpaná vo februári 1996. NBS uvoľnila pre sprostredkovateľské komerčné banky účelovo spolu 1,354 mld. Sk. V rámci čerpanej čiastky bolo pokrytých 174 projektov. Dňa 22. apríla 1996 bola medzi EXIM Bank of Japan a NBS podpísaná ďalšia zmluva o pôžičke Two Step Loan II v objeme 10 mld. jenov. Pôžička bola dočerpaná v apríli 1997. V rámci čerpanej čiastky bolo pokrytých 209 projektov v celkovej hodnote 2,718 mld. Sk. V sprostredkovateľských bankách sa postupne akumulujú prostriedky – splátky istiny zo skôr poskytnutých úverov. Dochádza k ich tzv. revolvingovému použitiu. Do 15. októbra 1997 bolo sprostredkovateľskými bankami prefinancovaných v rámci revolvingového použitia úveru TSL I ďalších 52 projektov v objeme 563 mil. Sk a v rámci revolvingového použitia pôžičky TSL II ďalších 12 projektov v celkovom objeme 42 mil. Sk Obe predchádzajúce úverové linky od EXIM Bank of Japan sa osvedčili a prispeli k rozvoju a reštrukturalizácii slovenskej ekonomiky. Ich hlavným prínosom je výhodná úroková sadzba a dlhodobosť úverových zdrojov. Prefinancovanie prvých projektov zo zdrojov novej úverovej linky možno očakávať už v priebehu tohto mesiaca, oznámil hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS