ČLÁNOK
Úverová angažovanosť bankového sektora sa nezlepšuje
30. septembra 2002

Podľa koeficientu úverového rizika, ktorý hodnotí reálnu návratnosť úverov komerčným bankám, sa v roku 2000 z jednej koruny poskytnutých úverov v lehote splatnosti nevrátilo priemerne takmer 22 halierov. Podľa bankového analytika Národnej banky Slovenska (NBS) Dušana Preisingera, stagnujúcu úverovú angažovanosť komerčných bánk spôsobila málo razantná reštrukturalizácia v podnikovej sfére. Dlhodobo nízka výkonnosť úverových dlžníkov z podnikového sektoru sa tak podľa neho premietla do vysokej rizikovosti úverov.

Najvyššiu neschopnosť splácať úvery zaznamenala NBS v roku 1998, keď sa bankám z jednej požičanej koruny nevrátilo až 37 halierov. V odvetvovej štruktúre najnepriaznivejšie čísla dlhodobo zaznamenávajú úvery do poľnohospodárstva, kde sa z jednej koruny pred dvoma rokmi vrátilo len 16 halierov. „Aj keď sú krátkodobé úvery rizikové, banky nemôžu poskytovať viac úverov s dlhšou lehotou splatnosti, pretože by porušili parametre časovej previazanosti a likvidity,“ povedal analytik. Bankové domy predkladajú NBS množstvo štatistických výkazov, avšak podľa Preisingera im chýba spätná väzba. „Ak by banky mali prístup k informáciám o celkovom portfóliu v bankovom sektore, vedeli by posúdiť všeobecné úverové riziká,“ zhodnotil.

Ako ďalej analytik uviedol, podiel úverov na aktívach bankového sektora klesá a dlhodobo sa znižuje tiež podiel poskytnutých úverov na hrubom domácom produkte,“ skonštatoval. Úverová angažovanosť sa podľa Preisingera nezvyšuje kvôli všeobecnej miere úverového rizika, ktorá stále pretrváva. „V SR pôsobí veľa univerzálnych komerčných bánk s celoštátnou pôsobnosťou a nízkou bilančnou hodnotou, ktoré nedokážu dosiahnuť tržby, aby vedeli pokryť svoje fixné náklady,“ povedal analytik. Tieto by sa podľa neho mali začať špecializovať regionálne alebo z hľadiska produktov.

Bankové úvery predstavujú najvýznamnejšiu formu finančného vzťahu medzi podnikovou sférou a bankovým sektorom. Úvery poskytnuté podnikom dosiahli v roku 2000 hodnotu takmer 342 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS