ČLÁNOK
Úver so štátnou garanciou by mal dosiahnuť až 250 mil. EUR
7. marca 2001

Úver so štátnou garanciou pre Fond národného majetku SR (FNM) by mal dosiahnuť výšku 250 mil. EUR, čo je približne 10,75 mld. Sk. Vláda vo februári súhlasila s predbežným prísľubom na prevzatie štátnej záruky za úver FNM vo výške ekvivalentu 150 mil. EUR, fond by však z týchto prostriedkov mal uhradiť splátku úveru za Vodohospodársku výstavbu, š.p. Bratislava ((VVB) vo výške 5,1 mld. Sk. Preto bude FNM žiadať navýšenie úveru so štátnou garanciou o ďalších 100 mil. EUR.

Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová, požiadavkou fondu sa na budúci

týždeň bude zaoberať úverový a záručný výbor vlády. Zmeniť by sa mal aj charakteru úveru zo strednodobého na krátkodobý tak, že lehota splatnosti by sa skrátila zo štyroch na dva roky. Ďalšou alternatívou je možnosť predčasného vyplatenia úveru.

Uhradenie splátky úveru za VVB si vyžiada zmenu parlamentom schváleného rozpočtu FNM. Fond má v tohtoročnom rozpočte na splátky záväzkov so štátnou garanciou vyčlenených necelých 8 mld. Sk. Vyše 4 mld. Sk už vláda vyčlenila na splátky úverov pri rozhodnutí o použití prostriedkov z privatizácie Slovenskej sporiteľne. Na splátku úveru za VVB by tak fond mohol použiť len necelých 3,5 mld. Sk, preto bude musieť parlament odsúhlasiť navýšenie prostriedkov vyčlenených v rozpočte FNM na splátky záväzkov so štátnou garanciou.

Zvyšok z desaťmiliardového úveru fond použije prevažne na vyplatenie dlhopisov a na úhradu svojich ďalších záväzkov. Úver by mal FNM čerpať od Credit Suisse.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS