ČLÁNOK
Úver EIB pre ŽSR pri úrokovej sadzbe 5,05 %
26. júla 1999

Úroková sadzba bola fixovaná na 5,05 %. Informoval o tom v piatok na tlačovej besede viceprezident EIB Wolfgang Roth.

Generálny riaditeľ ŽSR Andrej Egyed v tejto súvislosti zdôraznil, že úver má úplne reštrukturalizačný charakter a medzi podmienky jeho poskytnutia patrila reštrukturalizácia a zvýšenie produktivity práce železníc. Celý proces by mal trvať 7 rokov, počas tohto obdobia zredukujú ŽSR doterajší počet pracovníkov 48,5 tis. o 25 – 30 %. V priebehu prvých dvoch až troch rokov to bude znamenať odchod približne 10 tis. ľudí. Okrem dobudovania spojenia sever-juh, modernizácie dátovej siete železníc a začatia modernizácie koridora Bratislava-Žilina na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu sa podľa jeho slov časť úveru použije aj na reštrukturalizáciu dlhov ŽSR. A. Egyed upozornil, že v súčasnosti kryjú tržby za osobnú verejnú železničnú dopravu náklady na 16 %, v priebehu dvoch rokov je však tento pomer potrebné zvýšiť na 25 – 30 %. „Zvýšenie ceny prepravy je teda reálne,“ povedal a dodal, že s cenou za prepravu je treba pracovať pravidelne.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimil Podstránsky sa vyjadril aj k úhrade zo strany štátu za výkon železníc vo verejnom záujme. „V súčasnosti sa prehodnocuje kalkulácia ceny za výkon vo verejnom záujme. Celková suma, ktorú by mal štát uhradiť, bude závisieť na stanovenej kalkulačnej jednotke,“ vysvetlil. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka informoval, že od 1. januára 2001 by sa ŽSR mali stať obchodnou spoločnosťou, pričom v prvej fáze sa hovorí o akciovej spoločnosti so 100 % účasťou štátu.

Ako povedal W. Roth, EIB rokuje o poskytnutí ďalších prostriedkov Slovensku do konca tohto roka v objeme približne 150 mil. EUR. Časť z nich by mala smerovať na podporu malých a stredných podnikov. „S jednou západoeurópskou bankou máme rozpracovanú úverovú zmluvu sledujúcu tento cieľ, ktorá by priniesla ďalších 30 mil. EUR,“ doplnil. Zároveň zdôraznil potrebu súkromných investícií v SR aj zo zahraničia na reštrukturalizáciu priemyslu. „Podobný úver, ako bol v piatok podpísaný, sme mohli ŽSR poskytnúť už pred 3 rokmi. Chýbala však istota, že sa nám vráti, ako aj ochota pristúpiť k reštrukturalizácii spoločnosti,“ uzavrel.

Z uvedených 200 mil. EUR, ktoré EIB poskytla na modernizáciu železničnej siete, vyčlení banka v tomto roku 120 mil. EUR, zvyšnú časť ŽSR dostanú v budúcom roku. Poskytnuté finančné prostriedky budú predovšetkým použité na zlepšenie kritického 30 km železničného úseku medzi Žilinou a poľskou hranicou, modernizáciu vlastnej telekomunikačnej siete železníc, ďalej na nákup 35 nových osobných vozňov a na nákup alebo rekonštrukciu 1800 nákladných vagónov. Prostredníctvom úveru sa zvýšia prostriedky poskytnuté EIB Slovensku na 865 mil. EUR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS