ČLÁNOK


,

Úver dostanú len spoľahliví
18. októbra 2002

Najväčšie retailové banky na Slovensku sa spoločne pripravujú na sprevádzkovanie úverového registra. Mal by evidovať všetky úvery a pôžičky, ktoré poskytli členské banky fyzickým osobám a ich splácanie. Na príprave registra sa zatiaľ podieľajú Všeobecná úverová banka (VÚB), a. s., Bratislava, UniBanka, a. s., Bratislava, Tatra banka, a. s., Bratislava, Slovenská sporiteľňa (SLSP), a. s., Bratislava a Československá obchodná banka, a. s., Bratislava. V budúcnosti by sa mali pripojiť aj ostatné banky. Podľa vedúcej oddelenia internej a externej komunikácie SLSP Evy Güttlerovej by úverový register mal fungovať koncom prvého polroka 2003.

Novelizácia zákona o bankách hovorí o možnosti jeho spravovania Národnou bankou Slovenska, ktorá už vedie podobný register pre právnické osoby. Ako pre PROFIT povedal hovorca NBS Ján Onda, „emisná banka sa nebráni iniciatíve komerčných bánk, pretože z národohospodárskeho hľadiska úverový register pre fyzické osoby nemá veľký význam“. Oveľa dôležitejší je práve pre komerčné banky a lízingové spoločnosti. „Banky musia prísne dodržiavať bankové tajomstvo, informovať o klientovi môžu len podľa paragrafu 92 ods. 5 zákona o bankách, teda ak klient porušil svoje povinnosti voči banke,“ dodáva J. Onda.

Lepšia evidencia

Zmyslom projektu je, aby si banky v budúcnosti vedeli overiť, či občan žiadajúci o úver (spotrebný, hypotekárny…) v jednej z nich nie je neplatičom v inej banke. Na druhej strane, aby si banka mohla potvrdiť, že ide o seriózneho klienta, ktorý pravidelne a úplne spláca svoje záväzky v iných bankách. „Výmena informácií o klientovi, o jeho spoľahlivosti pri splácaní úveru pomôže eliminovať poskytovanie zlých úverov,“ hovorí E. Güttlerová. „Z pohľadu bánk ide o významnú zmenu prispievajúcu k zníženiu úverového rizika,“ dodáva riaditeľ Public Relations Tatra banky Roman Začka. Serióznemu klientovi banka poskytne výhodnejšie úverové podmienky. Umožní, aby našiel podporu vo viacerých finančných inštitúciách.

Registre bežne využíva väčšina európskych bánk. V jednotlivých krajinách pomohli znížiť objem tzv. zlých úverov poskytnutých fyzickým osobám z úrovne približne 10 % na 3 – 4 %.

Zatiaľ chýba dodávateľ

Prvé výberové konanie na dodávateľa informačného systému nebolo úspešné. Potenciálni prevádzkovatelia predložili záväzné ponuky do konca júna 2002, požadovali však neprimerane vysokú cenu a ponúkali malú kvalitu. Ďalšie výberové konanie vyhlásilo Združenie retailových bánk na Slovensku 30. septembra. Počet záujemcov sa oproti prvému konaniu zvýšil. Výberová komisia, ktorá bude posudzovať záujemcov, bude zložená zo zástupcov bánk. Určí zúžený okruh potenciálnych dodávateľov, ktorí by mali do konca októbra predložiť záväzné ponuky. Ako pre agentúru SITA povedal hovorca VÚB Marián Horváth, „výber dodávateľa by sa mal ukončiť do konca novembra“. V budúcnosti treba podľa M. Horvátha presadiť úpravy legislatívy, aby register mohla viesť aj tretia strana a jeho využívanie mohlo byť rozšírené aj pre nebankové subjekty.

Kastlík:

Výhody úverového registra

Banka:

– overenie bonity klienta (inak prácne získaná informácia),

– eliminácia nedôveryhodných subjektov,

– ochrana pred úverovým rizikom (zabránenie zlým úverom).

Disciplinovaný klient:

– zrýchlenie procesu získania úveru,

– lepšie úverové podmienky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS