ČLÁNOK
Uvažuje sa o rozšírení primárneho trhu so ŠPP o ďalšie subjekty
19. novembra 1997

Zhruba polovica z týchto prostriedkov bude vo forme štátnych dlhopisov vrátená bankovému sektoru. Uvádza sa to v správe k Návrhu zákona o štátnom rozpočte (ŠR) na rok 1998. „Vzhľadom na pretrvávajúci stav nedostatku krátkodobých a dlhodobých prostriedkov na peňažnom trhu možno predpokladať, že tento vývoj úrokových sadzieb by v prípade neprijatia zásadných opatrení pokračoval aj v ďalšom období, čím by sa úroky zo štátnych pokladničných poukážok (ŠPP) stali pre štátny rozpočet neúnosnými a doteraz uplatňovaný mechanizmus predaja ŠPP ďalej neakceptovateľný,“ konštatuje sa v časti správy venovanej rizikám a bariéram financovania schodku ŠR. Východiskom je podľa návrhu rozšírenie primárneho trhu so ŠPP o ďalšie subjekty – nefinančné organizácie a obyvateľstvo. Po zavedení zdaňovania predkladatelia návrhu tiež predpokladajú, že na peňažný trh vstúpia aj zahraničné právnické osoby. Výdavky súvisiace so splácaním istiny záväzkov SR, ktoré v priebehu roku 1998 dosiahnu objem 46,3 mld. Sk, sa síce nebudú vykazovať v rámci bilancie štátneho rozpočtu, avšak úroky bude ďalej znášať štátny rozpočet v bežnom roku. Okrem krytia priebežného schodku ŠR bude potrebné štátnymi dlhopismi kryť aj schodok ŠR za rok 1997 v predpokladanej výške 36,9 mld. Sk, resp. umiestniť na trhu ďalšie štátne dlhopisy v objeme 3 mld. Sk. Podľa predkladateľov návrhu je preto podstatnou otázkou nielen problematika krytia bežného schodku ŠR, ale aj schopnosť súčasného peňažného trhu absorbovať existujúci objem ŠPP a ďalších štátnych dlhopisov, resp. cena, za ktorú sa budú predávať. Podľa návrhu ŠR na rok 1998, ktorý vláda odsúhlasila v piatok 14. novembra a do NR SR odovzdala v pondelok, by mal deficit štátneho rozpočtu vo fiskálnej pozícii v budúcom roku dosiahnuť hodnotu 5 mld. Sk. Vláda môže nad rámec tohto plánu navýšiť rozpočtové výdavky a tým i schodok o emisiu štátnych dlhopisov v objeme 3 mld. Sk. V návrhu sa uvažuje pre s príjmami vo výške 179,8 mld. Sk, celkové výdavky by mali dosiahnuť 184,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS