ČLÁNOK
Úvahy o reorganizácii štruktúry daňovej sústavy
5. januára 1998

Rok 1997 bol zvlášť nepriaznivý pre napĺňanie štátneho rozpočtu z dane z príjmu právnických osôb a myslím si, že aj v roku 1998 práve u tohoto druhu dane bude mať daňová správa ruky plné roboty. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Ústredného daňového riaditeľstva (ÚDR) SR v Banskej Bystrici Júlia Marčeková. V prvom rade bude podľa nej potrebné nájsť spôsoby a možnosti ako zabraňovať ďalším daňovým únikom. K tomu bude potrebné zaviesť do praxe takú legislatívu a to nielen daňovú, ale aj v hospodárskej a trestnoprávnej oblasti, aby už bola určitým výchovným prostriedkom pre daňové subjekty a aby výsledky v daňových konaniach mohli byť plne realizované. „Znamená to, aby sa vyčíslené nedoplatky dali vymôcť a aby ten, kto ich spôsobil, v plnom rozsahu za ne niesol zodpovednosť,“ zdôraznila J. Marčeková. V súvislosti s úvahami o reorganizácii štruktúry daňovej sústavy, ktoré v septembri na veľtrhu finančníctva a bankovníctva Finex prezentoval minister financií Sergej Kozlík, riaditeľka ÚDR skonštatovala, že neustále experimentovanie v daňovej správe nepôsobí ani na riadiacich pracovníkov, ani na výkonných pracovníkov a ani na daňové subjekty. Doteraz budovaná daňová správa je podľa J. Marčekovej na úrovni zodpovedajúcej európskemu a svetovému štandardu. S. Kozlík vtedy oznámil, že sa pripravuje daňová reforma zameraná na sprehľadnenie a koordináciu práce daňových úradov, v rámci ktorej by malo dôjsť k posilneniu postavenia krajských daňových úradov, ktoré by podliahali priamo ministerstvu financií. Pritom sa mal zachovať centrálny daňový úrad ako koordinačné centrum. „Posledné informácie, ktoré mám od pána ministra Kozlíka sú také, že v roku 1998 sa nemá udiať žiadna reforma daňovej správy. Keby sa však predsa k takémuto kroku pristúpilo, myslím si, že by to nebolo šťastné riešenie,“ dodala J. Marčeková. Podľa informácií Ministerstva financií SR k 30. novembru 1997 boli daňové príjmy štátneho rozpočtu naplnené na 83,1 %, dosiahli teda výšku 128,5 mld. Sk. Naplnenie celoročných objemov výberu daní bolo veľmi rozdielne pri jednotlivých druhoch. Najnižšie bolo pri dani z príjmov právnických osôb – 49,8% (20,2 mld. Sk), najvyššie pri dani z príjmov fyzických osôb – 101,2% (22,7 mld. Sk). Daň z príjmov vyberaná zrážkou dosiahla výšku 4,8 mld. Sk, čo je 81,9% plánovaného celoročného výberu, pri dani z pridanej hodnoty to bolo 49,7 mld. Sk (90,3%) a pri spotrebných daniach 19,1 mld. Sk (79,8%). Celoročné plnenie daňových príjmov zatiaľ nie je známe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS