ČLÁNOK
Útoky na USA spôsobili Lloyd’s škodu 1,98 mld. GBP
11. apríla 2002

Londýnska poisťovňa Lloyd’s v stredu zvýšila odhad čistej straty, ktorú jej spôsobili útoky na Svetové obchodné centrum v New Yorku, z pôvodných 1,9 mld. GBP na 1,98 mld. GBP. Predpokladaná strata je historicky najvyššou, ktorú kedy firma zaznamenala v dôsledku jedinej poistnej udalosti. Poisťovňa na základe trojročného účtovníctva predpokladá pre rok 2001 stratu v objeme 1,56 mld. GBP. Spoločnosť publikuje svoje výsledky tri roky dozadu, pretože niekedy dlho trvá, kým vyhovie nárokom na výplatu poistného. Ak by sa vychádzalo z jednoročného účtovníctva, dosiahla by spoločnosť bez započítania niektorých mimoriadnych položiek v roku 2001 predbežnú stratu 3,11 mld. GBP, ktorá odráža práve škody spôsobené zrútením obchodného centra.

Lloyd’s uviedla, že ak nedôjde k ďalším katastrofám, je presvedčená o tom, že tento rok dosiahne zisk. Počas predchádzajúcich rokov poisťovňa vykázala v roku 1999 stratu 1,95 mld. GBP a za rok 2000 predpokladá stratu 1,72 mld. GBP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS