ČLÁNOK
USX Corporation kúpila 5,27% akcií VSŽ
2. októbra 2000

V prvej polovici októbra sa uskutoční valné zhromaždenie VSŽ, ktoré má schváliť prevzatie oceliarskych aktivít americkou U.S. Steel.
Spoločnosť USX Corporation kúpila koncom minulého týždňa 5,27 % akcií VSŽ, a.s. Hovorca americkej oceliarskej spoločnosti U.S. Steel, patriacej do skupiny USX, Thomas R. Ferrall pre agentúru SITA potvrdil, že USX tento obchod realizovala. „Mali sme možnosť odkúpiť niekoľko akcií a tak sme to urobili,“ konštatoval T. Ferrall. Mená predávajúcich ani cenu akcií nezverejnil. V súvislosti s týmto obchodom hovorca VSŽ a.s. Jozef Marko konštatoval, že vedenie spoločnosti sa k akcionárskym otázkam nezvykne vyjadrovať.
Podľa informácií zverejnených Strediskom cenných papierov SR sa previedlo 5,27 % akcií hlavnej emisie VSŽ, pričom nadobúdateľom sa stala USX Corporation. Druhá strana obchodu, teda predávajúci, sa vo výpise SCP neuvádza. Prevod však môže súvisieť so štvrtkovým priamym predajom 865 067 akcií VSŽ, čo predstavuje 5,27 % emisie, ktorý sa na Burze cenných papierov v Bratislave zrealizoval pri cene 187 Sk za kus.
U.S. Steel podpísala v piatok dohodu s vedením VSŽ, vládou SR a konzorciom veriteľských bánk koordinačné dohody, podľa ktorých sa stanú strategickým partnerom košického hutníckeho kombinátu. Definitívne slovo o tejto transakcii povie mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov v prvej polovici októbra. Prezident VSŽ Gabriel Eichler niekoľkokrát vyjadril presvedčenie, že sa neobáva rozhodnutia akcionárov. Vedenie by malo podľa neho mať ich dostatočnú podporu aj v prípade, že sa bude rozhodovať dvoj tretinovou väčšinou.
Podľa informácií z 25. septembra bola najväčším akcionárom VSŽ Bank Austria, ktorá vlastnila 23,15 %. Nasledoval Transpetrol, a.s. s 21,24-percentným podielom, zamestnanecká Hutník, a.s. mala 10,63 % a Chase Nominees Limited 8,04 % základného imania. Fond národného majetku SR kontroloval 3,79 %, Reštitučný investičný fond 2,94 % a Slovenská poisťovňa 0,91 % akcií. Zvyšných takmer 30 % bolo vo vlastníctve menších akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS