ČLÁNOK
Úspešný týždeň pre otvorené podielové fondy
10. júla 2001

Napriek výrazným stratám na svetových akciových trhoch bol uplynulý týždeň úspešný takmer pre všetky otvorené podielové fondy združené v Asociácii správcovských spoločností. Viac ako polovica akciových a takmer všetky zmiešané fondy zaznamenali nárast svojich podielov. Vyplýva to z údajov zverejnených asociáciou.

Minulý týždeň zaznamenali svetové akciové trhy ďalšie výrazné straty. „Ešte na začiatku týždňa investori očakávali nárast hodnôt burzových indexov, pričom makroekonomické ukazovatele naznačovali miernu stabilizáciu americkej ekonomiky,“ povedal portfólio administrátor Istro Asset Management Branislav Habán. Po prvých zverejneniach polročných hospodárskych výsledkov technologických firiem však analytici upravili hodnotenia sektora. „Negatívne hodnotenie zapríčinilo mohutný pokles celého sektora technológií a burzový index Nasdaq stratil za uplynulý týždeň viac ako 7 %,“ povedal B. Habán. Zverejňovanie najnovších ukazovateľov o vývoji inflácie a spotrebiteľskej dôvere a zverejňovanie polročných výsledkov hospodárenia významných podnikov pritom podľa neho zaručí veľmi rušný týždeň.

Napriek neúspechom na amerických akciových trhoch sa fondom asociácie investujúcim svoje prostriedky do akcií darilo zhodnotiť svoje podiely. Najviac posilnili podiely KBC Equity Fund Telecom spravované KBC Equity Fund o 6,17 %. Hneď za ním sa umiestnil fond VB-Amerika-Invest od Volksbanken-KAG, ktorý zhodnotil o 4,83 %. Za uplynulý týždeň sa najmenej darilo Európskemu technologickému fondu spoločnosti Tatra Asset Management (TAM), ktorý zaznamenal pokles hodnoty svojich podielov o 2,29 %.

Presne polovica dlhopisových fondov zhodnotila podiely, pričom najviac zhodnotil Dolárový dlhopisový fond spravovaný TAM o 0,63 %. Druhý bol rastový fond Capital Invest Global Bond spoločnosti Capital Invest s nárastom podielu o 0,61 %. V popredí sa umiestnil aj Dolárový fond spravovaný spoločnosťou VÚB Asset Management, ktorý zhodnotil o 0,56 %. Podľa Gabriela Hinzellera z VÚB AM bol pokles spôsobený posilnením amerického dolára voči slovenskej korune. V piatok však zverejnené júnové výsledky americkej nezamestnanosti a výrazný prepad akcií na Wall Street spôsobili oslabenie dolára.

Medzi zmiešanými fondmi boli najúspešnejšie novootvorené fondy spoločnosti J&T Asset Management. Najviac zhodnotil fond Renta II-05 rovnakej spoločnosti o 4,47 %. Len dva fondy správcovskej spoločnosti Prvá Penzijná zaznamenali stagnáciu alebo pokles.

Korunový peňažný fond spravovaný TAM zvýšil hodnotu svojho podielu o 0,11 %. Peňažný fond Koruna spoločnosti J&T AM však zaznamenal 0,66-percentné znehodnotenie. Všetkým strešným fondom sa podarilo počas uplynulého týždňa posilniť. Najúspešnejší pritom bol fond VB-Modern Times od Volksbanken-KAG, ktorý zhodnotil o 5,01 %. Najmenší nárast zaznamenal KBC Master Fund Defensive spoločnosti KBC Master Fund s 0,48-percentným nárastom hodnoty svojho podielu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS