ČLÁNOK
Úspešnosť výberu daní v roku 2014 prekonala všetky očakávania
31. júla 2015

. Uvedený výsledok predstavuje jednu z najväčších pozitívnych odchýlok rozpočtovaných príjmov od skutočnosti. Analytický pohľad ukazuje, že hlavným dôvodom bol úspešnejší výber daní, najmä korporátnej dane a dane z pridanej hodnoty. Odchýlku značne ovplyvnila aj nová zmena akruálnej metodiky ESA2010.

Príloha:


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS