ČLÁNOK
Úspešné referendum povzbudí trhy
20. mája 2003

Úspešné referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) by malo mat v pondelok podla názoru analytikov povzbudzujúci vplyv na slovenské trhy. Centrálna banka tak bude zrejme musiet opät bojovat proti prílišnému posilnovaniu koruny. Analytici sa domnievajú, že nízka úcast na referende pravdepodobne nepokazí náladu na trhu.

„Výsledok referenda potvrdil ocakávania, že Slovensko bude clenom EÚ, co znamená budúce zvýšenie prílevu investícií, priblíženie ekonomiky SR k ekonomikám susedných krajín a krajín západnej Európy, a teda aj posilnenie koruny,“ povedal hlavný ekonóm ING Bank Ján Tóth. V uplynulom roku sa Slovensko stalo magnetom pre investície vdaka proreformnej vláde, rastu ekonomiky a vysokým úrokovým sadzbám s perspektívou ich konvergencie k úrovniam v eurozóne. V uplynulých dnoch však investori zaujali vyckávaciu taktiku voci korune, pretože sa obávali, že nedostatocná úcast povedie k neplatnosti referenda. „Nízka úcast na referende už teraz pre slovenské trhy nic neznamená. Môže však predstavovat urcité varovanie pre ceské a polské trhy, pretože v týchto krajinách sa na referendum ešte len caká, povedal jeden z analytikov.

Podla názoru pozorovatelov na trhu možno ocakávat, že po relatívne pokojnom týždni spôsobí v pondelok nákupná aktivita bezproblémové posilnenie koruny voci euru za klúcovú hranicu 41,000 SKK/EUR. V piatok koruna zatvárala na 41,030/41,040 SKK/EUR. „Záujem investorov o korunu bude pokracovat. Tí, ktorí boli predtým mierne opatrní, majú teraz zelenú pre opätovné nákupy korún,“ povedal obchodník Slovenskej sporitelne Juraj Zabadal. „Myslím si, že už prvá otváracia cena by mohla byt pod hranicou 41,000 SKK/EUR. Koruna by sa mohla stabilizovat okolo úrovne 40,800 SKK/EUR po miernom výbere ziskov, pricom neskôr by mohol trh hladiet na silnejšie úrovne,“ dodal.

Pozorovatelia na trhu však ocakávajú, že centrálna banka bude nadalej odolávat rastu koruny, kedže sa domnieva, že silnejšia mena by mohla negatívne zasiahnut krehký proces poklesu externého deficitu. Centrálna banka v uplynulých mesiacoch opakovane predávala koruny na devízových trhoch s cielom zastavit posilnovanie meny, pricom úrokové sadzby zredukovala celkovo o 175 bázických bodov s cielom udržat špekulantov v bezpecnej vzdialenosti. Taktiež zacala v máji odmietat ponuky v rámci dvojtýždnového repotendra, cím vytvorila na penažnom trhu nadmernú likviditu, stlacila depozitné miery a urobila z koruny menej atraktívne investicné aktívum.

„Myslím si, že Národná banka Slovenska (NBS) by mohla zacat s verbálnymi intervenciami pri úrovni 40,800 SKK/EUR, potom príde s priamymi intervenciami a repo tendrami,“ povedal Ján Tóth z ING. „Nemyslím si však, že to povedie k zmene trendu. Po jednom až dvoch mesiacoch, kedy centrálna banka bude vidiet viac pozitívnych dát, upraví preferovaný interval,“ dodal. Analytici povedali, že boj NBS proti býcej nálade na trhu môže prípadne viest k redukcii úrokových sadzieb už v máji. Väcšina ocakáva, že NBS zníži v máji klúcovú dvojtýždnovú repo sadzbu o 50 bázických bodov, ktorá pri úrovni 6,5 % ponúka jeden z najširších sadzbových diferenciálov voci euru v regióne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS