ČLÁNOK
ÚŠP schválil vlani štátnu pomoc v objeme 28,345 mld. Sk
29. mája 2002

Celkový objem štátnej pomoci schválenej Úradom pre štátnu pomoc (ÚŠP) dosiahol v minulom roku 28,345 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 4,68 mld. Sk. Úrad vlani vydal súhlas v 120 prípadoch, ktoré obsahovali osem základných foriem pomoci. Agentúru SITA o tom informoval Gejza Hajdani z ÚŠP.

Väčšinu pomoci schválil úrad vo forme štátnych a bankových záruk, ktoré predstavovali viac ako 27 mld. Sk v 21 prípadoch. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles takmer o 5 mld. Sk. Medzi najväčšími prijímateľmi štátnych záruk boli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) s 10,5 mld. Sk, Fond národného majetku SR s 10,85 mld. Sk, ďalej Slovenské elektrárne s 3 mld. Sk a Metro Bratislava s 2,4 mld. Sk.

V minulom roku sa schválilo 71 dotácií v objeme 931,61 mil. Sk. Znamená to nárast z úrovne 549,42 mil. Sk v predchádzajúcom roku. Dotácie pre Hornonitrianske bane Prievidza predstavovali 223,7 mil. Sk. K najvyšším schváleným dotáciám patrila aj dotácia pre spoločnosť Želba Spišská Nová Ves v objeme 180 mil. Sk a pre ŽSR na úrovni 179,1 mil. Sk. Štátny podnik Rudné bane získal súhlas úradu pre príjem dotácie v objeme 119,77 mil. Sk.

ÚŠP podporil vlani slovenský podnikateľský sektor okrem schvaľovania záruk a dotácií aj schválením návratnej finančnej výpomoci v objeme 179,07 mil. Sk. Ďalej úrad schválil úľavy na dani v celkovom objeme 92,86 mil. Sk, úhradu úrokov 51,99 mil. Sk, zníženie úhrady za vydobytý nerast v objeme 37,26 mil. Sk a úľavy z penále v objeme 32,57 mil. Sk. Formou odkladu platenia dane podporil úrad v minulom roku podniky v objeme 5,47 mil. Sk.

Štátna pomoc sa môže na Slovensku poskytnúť, len ak je schválená ÚŠP. Poskytovateľmi štátnej pomoci sú štátne orgány a štátne peňažné ústavy, štátne fondy a ďalšie právnické osoby, ako sú obce, daňové úrady a colné úrady. V roku 2000 celkový objem štátnej pomoci, ktorú Úrad pre štátnu pomoc schválil, predstavoval 33,026 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS