ČLÁNOK
Uskladňovanie zemného plynu
30. novembra 1998

Akciová spoločnosť Nafta Gbely je schopná poskytnúť trhu ročne uskladňovacie kapacity pre zemný plyn v objeme 7 mld. metrov kubických. V súčasnosti sa ich denný výkon pohybuje okolo 33 mil. metrov kubických, postupne by však mal prekročiť 50 mil. metrov kubických a ideálny stav je 100 mil. metrov kubických denne. Dnes to povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Juraj Grebáč. Diverzifikácia činnosti Nafty si vyžiada celkové investície 30 mld. Sk. Najlukratívnejšou činnosťou podniku je uskladňovanie zemného plynu, pretože cez SR ho ročne pretečie 80 mld. metrov kubických. Zároveň sa posilňuje úloha zemného plynu v energetickej produkcii jednotlivých európskych krajín. J. Grebáč opäť zopakoval potrebu reštrukturalizácie úverovej zaťaženosti spoločnosti, pretože sa sústreďuje predovšetkým na energetické projekty, ktorých realizácia si vyžiada minimálne päť rokov a ich návratnosť sa pohybuje medzi 5-7 rokmi. Zároveň však priemerná dĺžka úverov, ktoré Nafta v súčasnosti čerpá, je 1,5 – 2 roky. Generálny riaditeľ spoločnosti sa vyjadril aj k procesu privatizácie Nafty Gbely a k jej súčasným vlastníkom. „Nie som kompetentný posúdiť, akým spôsobom sa vlastník dostal k svojmu majetku. Za súčasnej vlastníckej štruktúry sa však rozohráva partia, ktorá dáva Nafte reálnu šancu prežiť ďalších 30 rokov,“ povedal. Doterajšie aktivity politikov neuškodili podľa jeho slov vlastníkom, ale firme. Od novej vlády očakáva vytvorenie efektívneho priestoru pre podnikateľské subjekty. Príjmy Nafty pochádzajú predovšetkým z ťažby uhľovodíkov a uskladňovania zemného plynu. Ročne spoločnosť vyťaží 300 mil. metrov kubických plynu a 50 tisíc ton ropy, uskladňovacie kapacity zabezpečia príjem 1-1,3 mld. Sk. Hoci sa obslužnej činnosti, ako je strojárska a stavebná výroba a vlastné vrtné práce, podieľajú na celkových výkonoch firmy 1/3, v prevažnej miere spotrebúvajú časť produkcie hlavných činností. Aj z tohto dôvodu existuje od začiatku tohto roka 8 právnych subjektov, ktoré vznikli ako 100 % majetkové akvizície Nafty s cieľom zabezpečiť právnu subjektivitu pre jednotlivé činnosti, ktoré podnik vykonáva tak, aby boli samy zodpovedné za svoje prežitie. Z celkového počtu 2600 zamestnancov Nafty absorbujú podľa Grebáča nové aktivity, ako sú napríklad nové zásobníkové projekty, približne 400 ľudí. Preto je potrebné vyriešiť problémy v oblasti klasických činností spoločnosti, medzi ktoré patrí predovšetkým prieskum a ťažba uhľovodíkov doma a v zahraničí. „Tu je priestor pre obslužné činnosti, tie si však musia zabezpečiť racionálne využitie kapacity, ktoré Nafta nevyužíva,“ dodal. Nafta zaznamenala medziročný pokles zisku o 9,4 % ku koncu septembra. Spoločnosť oznámila, že za tri štvrťroky hospodárila s čistým nekonsolidovaným ziskom 189,508 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok dosiahol 463,190 mil. Sk, znížila ho však strata z finančných operácií v objeme 150,348 mil. Sk. V tomto roku predpokladá Nafta Gbely obrat 4,5 mld. Sk. Druhá obchodná vlastní 45,9 % majetku spoločnosti, Chase Nominees 12,11 %, Všeobecná úverová banka 6,88 %. Akcionárom s 9,9-percentným podielom je aj Slovenský plynárenský priemysel. Nafta Gbely sa zaoberá ťažbou zemného plynu, ropy, gazolínu, výrobou propán-butánu, geologicko-prieskumnými prácami, stavebno-montážnou a strojovo-priemyselnou činnosťou. Rozhodujúcou aktivitou je uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch. Základné imanie spoločnosti je 3,231 mld. Sk, vlastné imanie predstavuje 6,794 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS