ČLÁNOK
USA sú najviac konkurencieschopnou krajinou sveta
23. apríla 1999

USA si svoje postavenie udržujú už niekoľko rokov a ani v súčasnosti neexistujú náznaky zhoršovania konjunkturálneho vývoja. „Jadrom konkurencieschopnosti USA je dnes jedinečná schopnosť krajiny aplikovať inovácie do výrobného procesu,“ uvádza sa v analýze IMD. Americké spoločnosti získavajú veľmi rýchlo z technologických prelomov výhody tým, že ich transformujú do svojich obchodných aktivít.

Z európskych štátov sa v prvej desiatke nachádza Fínsko (3. miesto), Luxembursko (4. miesto), Holandsko (5. miesto), Švajčiarsko (6. miesto), Dánsko (8. miesto) a SRN (9. miesto). Nízkou konkurencieschopnosťou sa vyznačujú naopak Francúzsko (21. miesto), Španielsko (23. miesto) a Taliansko (30. miesto). V porovnaní s predchádzajúcim rokom si svoje postavenie zhoršili Maďarsko (26. miesto), Slovinsko (40. miesto) a Česká republika (41. miesto). Zatiaľ čo severské štáty s výnimkou Nórska zaznamenali výrazné zlepšenie svojej pozície, pre východoázijské štáty bol rok 1998 charakteristický zhoršením svojho postavenia na svetovom trhu. Japonsko, ktoré ešte v roku 1996 skončilo na štvrtom mieste, sa prepadlo až na 16. pozíciu. Krízou zmietaný Hong Kong poklesol z 3. na 7. miesto a Malajzia z 20. na 27 pozíciu.

Inštitút IMD realizuje štúdiu pravidelne od roku 1987, pričom v 47 štátoch sveta porovnáva 288 kritérií, ktoré pôsobia na konkurenčné postavenie krajiny na svetovom trhu. Podľa IMD je štúdia zameraná na posúdenie prostredia, v ktorom pôsobia podnikateľské subjekty. Na celkovom hodnotení sa dvoma tretinami podieľajú vybrané kritériá a zvyšná časť je odvodená z výsledkov ankety uskutočnenej medzi podnikovými manažérmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS