ČLÁNOK
USA privítali vstup Slovenska do OECD
28. septembra 2000

Prijatie Slovenska do OECD demonštruje, že táto krajina podporuje demokratické hodnoty, systém otvorenej ekonomiky a rešpektuje občianske práva všetkých svojich obyvateľov. Prezident USA Bill Clinton v roku 1994 vyzval členov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby umožnili vstup do organizácie aj visegrádskym krajinám. „Sme potešení, že štvrtkovým oficiálnym podpísaním Dohody o pozvaní SR k prístupu k Dohovoru OECD sa proces vstupu takmer ukončil,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení zastúpenia USA pri OECD.

Po ratifikácii dohody sa Slovensko stane 30. riadnym členom OECD, čím sa pridá k svojim susedom, Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení, Spojené štáty výrazne podporovali vstup Slovenska do organizácie. Účasť Slovenska v OECD pomôže podľa zástupcov USA v organizácii urýchliť nevyhnutné reformy, ktoré vytvoria nové možnosti a podporia ekonomickú prosperitu občanov Slovenska, ako aj celého východoeurópskeho regiónu.

Vstup Slovenska do OECD posilní oba subjekty. Dôsledný proces kontroly a sledovania partnerov, predstavujúci znak efektívnosti OECD, slúži naďalej ako dôležitý prostriedok skúmania a podpory ekonomických reforiem a demokratických praktík vo všetkých členských štátoch OECD, uvádza sa v závere vyhlásenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS