ČLÁNOK
USA opäť revidovali rast HDP za druhý štvrťrok
28. septembra 2000

Rast ekonomiky USA v druhom štvrťroku bol podstatne dynamickejší ako sa pôvodne očakávalo, najmä vďaka úspešnejším výsledkom krajiny v oblasti zahraničného obchodu. Oznámilo to americké ministerstvo obchodu. Hrubý domáci produkt (HDP) USA dosiahol v druhom štvrťroku akceleráciu svojho rastu na 5,6 % oproti 5,3-percentnej úrovni, odhadovanej v predchádzajúcom mesiaci.

V prvom štvrťroku zaznamenal HDP medziročný rast o 4,8 %. Väčšina analytikov očakáva, že ekonomický rast by sa mal spomaliť, pretože rast úrokových sadzieb brzdí viaceré sektory a utlmuje výdavky spotrebiteľov na drahé tovary. V druhom štvrťroku sa nevyskytli žiadne signály problémov s infláciou, pretože kľúčový cenový ukazovateľ výdavkov na osobnú spotrebu po revízii o 0,2 percentuálneho bodu nadol predstavuje mieru rastu 2,1 % čo je podstatne menej ako 3,5 % v prvom štvrťroku.

Ministerstvo obchodu oznámilo, že hlavnou príčinou revízie údajov o HDP za druhý štvrťrok bola skutočnosť, že import služieb bol o 3,1 mld. USD nižší ako sa pôvodne očakávalo, kým export bol o 2,1 mld. USD vyšší. USA naďalej vykazujú značný obchodný deficit, avšak nie v takej výške, ako ministerstvo odhadovalo pred mesiacom.

Spotrebitelia, ktorí tvoria dve tretiny národnej ekonomickej aktivity prostredníctvom svojich nákupov tovarov a služieb, začali v druhom štvrťroku obmedzovať svoje výdavky. Spotrebiteľské výdavky dosiahli v druhom štvrťroku rast o 3,1 %. Hoci je to viac ako pôvodne odhadovaných 2,9 %, v porovnaní s úrovňou 7,6 % z prvého štvrťroku ide o prudké spomalenie. Americká centrálna banka sa pokúšala obmedziť spotrebiteľské výdavky zvýšením úrokových sadzieb šesťkrát od polovice minulého roku. Federal reserve by mal zasadnúť v utorok, avšak podľa očakávaní by mal nechať sadzby nezmenené.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS