ČLÁNOK
USA chcú reformu medzinárodného finančného systému
1. februára 1999

Ak sa svetové spoločenstvo obzrie spätne na túto krízu, vidí, že hlavným kľúčom k finančnej stabilite a ekonomickému rastu je silná makroekonomická a štrukturálna politika. Na 29. zasadnutí Svetového ekonomického fóra to uviedol minister financií USA Robert E. Rubin.

Ekonomická kríza podľa neho vyvolala silnejúce hlasy proti trhovo orientovaným systémom a globálnej integrácii. „Riešením nie je zrušenie trhových systémov, ale účinnejšie sledovanie budúcich, dynamických zmien, ktoré sú zdrojom úspechu a krokom k redukcii rizika,“ skonštatoval R. Rubin. Minister financií USA zdôraznil dve základné východiská – otvorenosť zmenám a reformu medzinárodného finančného systému. Pod otvorenosťou zmenám chápe technologický rozvoj, otvorené trhy, flexibilný trh práce a kapitálu. Opak znamená podľa neho prinajlepšom ekonomickú stagnáciu.

Vhodná makroekonomická politika a finančný systém musí podľa R. Rubina kráčať ruka v ruke s globálnymi kapitálovými tokmi. Preceňovanie prínosu z exportu a zároveň ignorovanie pozitív importu vedie podľa neho k skreslenej obchodnej politike. „Maximalizácia prínosu z globálne orientovaného obchodu a politická podpora otvorenému trhu sa musí snúbiť s praktikami seriózneho podnikania,“ zdôraznil minister financií USA.

Reforma medzinárodného finančného systému by mala podľa R. Rubina spočívať v zdravých ekonomických režimoch, redukcii volatility kapitálových tokov z priemyselne vyspelých krajín, práci na odstraňovaní krízy v jej začiatkoch, vhodných režimoch výmenných kurzov a vo zvýšenej participácii občanov na ekonomickom raste.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS