ČLÁNOK
USA by podľa Gramlicha mali zvýšiť mieru úspor
8. januára 2002

Spojené štáty americké by mali zvýšiť celonárodnú mieru úspor, aby sa zabezpečilo pokračovanie zvyšovania tempa rastu produktivity, ktoré sa zaznamenalo v uplynulej dekáde. Informoval o tom predstaviteľ Federal Reserve Edward Gramlich. Dodal však, že je zložité presvedčiť jednotlivcov, aby zvýšili úspory, pričom apeloval na vládu, aby sa snažila uchovať rozpočtové prebytky všade tam, kde je to možné. Zo štúdie Bureau of Economic Analysis vyplýva, že v novembri 2001 usporili Američania iba 0,9 % svojich disponibilných príjmov. Za celý rok 2000 predstavovala celková miera súkromných úspor 1,0 %. Tieto údaje výrazne kontrastujú s Japonskom, kde obyvatelia usporia bežne viac ako štvrtinu svojich príjmov.

Gramlich dodal, že na raste produktivity v USA v uplynulej dekáde sa výraznou mierou podieľal rast investícií do informačných technológií a do iných oblastí, pričom najväčšia časť týchto investícií pochádzala od zahraničných investorov. Hrozbou je však odchod investorov. „USA by sa mali z dlhodobejšieho hľadiska spoliehať na vlastné úspory a nie na tok zahraničného kapitálu,“ dodal Gramlich.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS