ČLÁNOK
ÚRSO chce reguláciou znižovať náklady dodávateľov plynu
17. decembra 2001

Metóda regulácie ceny zemného plynu, ktorú začiatkom decembra schválila Regulačná rada Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), by mala zabezpečiť snahu dodávateľov plynu o znižovanie nákladov. Tlak regulačného orgánu na zvyšovanie efektívnosti by mal vplývať aj na výšku spotrebiteľských cien plynu tak, aby rast cien plynu nutne nekopíroval infláciu. „Musíme zmeniť zaužívaný omyl, podľa ktorého sa maximálna povolená cena automaticky stáva jedinou používanou cenou,“ povedal pre agentúru SITA predseda ÚRSO Peter Čarakčiev.

Vzorec, podľa ktorého sa budú od roku 2003 určovať ceny plynu, sa skladá z čiastky neovplyvniteľných nákladov, ovplyvniteľných nákladov a korekčného faktora, ktorý vyrovnáva schodok alebo prebytok príjmov regulovaného subjektu, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Neovplyvniteľné náklady rozhodnutie definuje ako náklady SPP na nákup plynu a ostatné náklady, najmä na vydanie licencií a daň z nehnuteľností. SPP bude mať povinnosť preukazovať, že vynaložil maximálne úsilie o dosiahnutie čo najnižších nákupných cien.

Ovplyvniteľné náklady zohľadnia rast spotrebiteľských cien, ktorý však bude znížený o faktor cenovej regulácie. Ten má stimulovať k dosahovaniu efektívnosti v nákladoch, keďže redukuje rast ovplyvniteľných nákladov v súvislosti s všeobecným rastom spotrebiteľských cien. Pre roky 2003 až 2005 je zatiaľ určené zníženie inflačného rastu nákladov o približne 450 mil. Sk ročne. Na tento ukazovateľ bude mať vplyv napríklad aj investičný rating Slovenska. Na ceny plynu budú mať dosah tiež ceny ropy vo svete a výška indexu BRIBOR zohľadnená vo výške korekčného faktora. Korekčný faktor zníži cenu stanovením maximálneho výnosu na odbernú jednotku plynu. Dôležitou podmienkou efektívneho využívania danej metódy je však podľa Čarakčieva rozdelenie účtovníctva SPP podľa činností na tranzit plynu, hospodárenie so zásobami a dopravu a predaj.

Rozhodnutie ÚRSO, v ktorom regulačná rada stanovila metódu určovania maximálnej ceny plynu, bude pre SPP záväzné od roku 2003 a upravuje ceny v období do konca roku 2005. Do konca tohto roku by malo byť zverejnené v Zbierke zákonov. Podľa Čarakčieva je rovnaký model regulácie možné aplikovať aj v elektroenergetike a v hospodárení s teplom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS