ČLÁNOK
Úrokové sadzby zaznamenali vo februári opätovný pokles
4. mája 2001

Priemerné úrokové sadzby komerčných bánk z poskytnutých úverov klesli vo februári o 0,69 percentuálneho bodu na 9,44 %. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska. Ich vývoj ovplyvnil hlavne pokles úrokovej miery z krátkodobých úverov, kde sa sadzby v porovnaní s januárom znížili o 0,88 bodu na 9,32 %. Podiel krátkodobých úverov na celkových čerpaných úveroch predstavoval vo februári 94,2 %.

Naopak priemerná úroková miera zo strednodobých, ako aj z dlhodobých úverov zaznamenala nárast o 2,1 resp. 1,55 percentného bodu. Vzhľadom na ich nízky podiel (5,8 %) na celkových úveroch nemal vývoj ich sadzieb výraznejší dopad na vývoj celkovej priemernej úrokovej miery.

Vo februári naďalej pokračovala aj tendencia znižovania sadieb z korunových vkladov. Priemerná úroková miera z vkladov v bankách tak poklesla o 0,18 percentného bodu na 5,34 %, pri súčasnom náraste objemu vkladov. Pod pokles priemerných sadzieb z vkladov sa podpísalo zníženie úročenia termínovaných ako aj netermínovaných vkladov. Sadzby poklesli o 0,31 bodu na 2,62 % p.a. pri netermínovaných o 0,14 bodu na 6,30 % p.a. pri termínovaných vkladoch.

Krátkodobé vklady sa na celkových vkladoch podieľali 77 percentami a tvorili aj vo februári naďalej najväčšiu položku z termínovaných vkladov. Vývoj krátkodobých úrokových sadzieb bude aj naďalej vzhľadom na ich vysoký podiel určovať vývoj priemernej úrokovej sadzby z bankových vkladov v SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS