ČLÁNOK
Úrokové sadzby eurozóny sú podľa ECB primerané
23. septembra 2003

Viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Lucas Papademos v rozhovore pre sobotné vydanie L’Echo uviedol, že úrokové sadzby eurozóny sú nastavené na primeraných úrovniach a už v súčasnosti prispievajú k cenovej stabilite a hospodárskemu oživeniu oblasti. „Sadzby sú na primeranej úrovni, pretože zabezpečujú strednodobú udržateľnosť cenovej stability a prispeli už k oživeniu súkromných investícií a podpore spotreby v eurozóne,“ povedal Papademos. Kľúčová úroková sadzby ECB sa nachádza na historickom minime 2 %.

Viceprezident uviedol, že ECB stanoví menovú politiku pre eurozónu ako celok a že je na vládach jednotlivých členských krajín, aby využili vlastné rozpočtové stratégie a prijali opatrenia pre štrukturálne reformy tak, aby si poradili s rozdielnymi ekonomickými situáciami jednotlivých štátov. Neznamená to však, upozornil Papademos, že oslabenej ekonomike musí vždy bezvýhradne pomôcť expanzívna rozpočtová politika, najmä ak je motivovaná iba krátkodobými cieľmi. „Takáto politika ešte automaticky neoživí dôveru trhu či domácností,“ povedal Papademos.

„Bohužiaľ sa zdá, že niektorí ľudia v niektorých krajinách preceňujú krátkodobý význam rozpočtovej politiky na ekonomiky svojho štátu,“ dodal v zjavnej narážke na Nemecko a Francúzsko, ktoré opakovane prekračujú deficitný strop 3 % hrubého domáceho produktu stanovený Paktom stability a rastu. Papademos uviedol, že ECB si počká, či sa týmto dvom štátom podarí skrotiť štátny deficit. Dodal, že pravidlá paktu by sa mali dodržiavať a sankcie za ich porušovanie uplatňovať.

Na margo hospodárskeho vývoja USA Papademos povedal, že z dlhodobého hľadiska by tempo americkej ekonomickej aktivity mohla zabrzdiť makroekonomická nerovnováha, vyvolaná predovšetkým schodkom verejných rozpočtov a bežného účtu, a tiež vysoká zadlženosť súkromného sektora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS