ČLÁNOK
Úroková miera z úverov čerpaných v júni klesla na 19,08 %
4. augusta 1999

Poklesla aj úroková miera z celkového stavu úverov, ktorá v júni dosiahla v svoju najnižšiu tohtoročnú hodnotu, a to 15,78 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Úroková miera z čerpaných úverov zaznamenala v mesiaci máj jednu zo svojich maximálnych tohtoročných hodnôt a to 19,48 %. V júni síce mierne poklesla na 19,08 %, stále sa však urdžiava nad úrovňou 19 %. Čo sa týka členenia podľa sektorov, poklesli úrokové miery pre obyvateľstvo na úroveň 8,79 %, čo je najnižšia hodnota v tomto roku. Opačný trend však zaznamenala úroková miera z čerpaných úverov pre podnikateľov, ktorá od apríla tohto roku neustále rastie a v júni dosiahla už 21,10 %. Z časového hľadiska poklesla úroková miera krátkodobých úverov na úroveň 19,28 %. Oproti mesiacu máj je to pokles o 0,6 bodu stále sa však udržiava na veľmi vysokej úrovni blížiacej sa k 20 %. Pokles zaznamenali aj dlhodobé úrokové miery, keď poklesli na úroveň 12,60 %. Naopak vysoký nárast zaznamenali strednodobé úrokové miery, ktoré v júni narástli o 1,41 bodu pričom už v máji narástli o 3,75 bodu. V júni tak dosiahli hodnotu až 17,57 %.

Priemerná úroková miera z celkového stavu úverov poklesla v júni na tohtoročné minimum, pričom pod jej pokles sa podpísal pokles všetkých úrokových mier podľa sektorov. Úroky pre podnikateľskú sféru od začiatku tohto roku klesajú a dosiahli 15,59 %. Takisto poklesli aj úrokové miery pre obyvateľstvo a dosiahli 8,01 %. Čo sa týka rozdelenia úrokových mier podľa časového hľadiska, za krátkodobé uvery zaplatili klienti obchodných bánk 19,98 %, za strednodobé 15,28 % a za dlhodobé 11,35 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS