ČLÁNOK
Úroková miera z čerpaných úverov v máji stúpla na 19,48 %
30. júla 1999

Informovala o tom vo štvrtok Národná banka Slovenska (NBS). Úvery čerpané v apríli pritom dosahovali priemernú úrokovú mieru 16,56 %, pričom v porovnaní s marcom sadzba poklesla o 0,64 bodu. Priemerná úroková miera zo stavu úverov dosahovala v apríli 15,81 %, čo bolo tohtoročné minimum.

Priemerná úroková miera z čerpaných úverov sa tak v máji opätovne priblížila k svojim maximálnym tohtoročným hodnotám dosiahnutým v januári (19,59 %). V marci a apríli pritom priemerné sadzby poklesli na 17,20 resp. 16,56 %. V rámci členenia podľa sektorov zaplatila podnikateľská sféra v máji priemerné úroky za úvery 20,62 % a obyvateľstvo 9,17 %. Z časového hľadiska zaznamenali priemerné úrokové miery pre krátkodobé a strednodobé úvery tohtoročné maximum – 19,86 % v prípade krátkodobých a 16,16 % v prípade strednodobých úverov. Naopak, dlhodobé úvery dosiahli v máji pritom tohtoročné minimum 13,01 %. Čo sa týka májovej priemernej úrokovej miery zo stavu úverov, v prípade podnikateľskej sféry predstavuje 15,86 % a v prípade obyvateľstva dosahuje 8,08 %. Krátkodobé úvery pritom zaznamenali priemernú sadzbu 20,44 %, strednodobé 15,34 % a dlhodobé 11,54 %.

NBS informovala aj o júnovom vývoji celkového stavu úverov, ktoré ku koncu mesiaca dosiahli výšku 413,5 mld. Sk pri medzimesačnom raste o 1,9 mld. Sk. Korunové úvery stúpli o 0,1 mld. Sk a úvery v cudzej mene o 1,8 mld. Sk. Medziročný rast celkových úverov predstavoval 7,6 %, z toho úverov podnikom a obyvateľstvu 6,2 %. Centrálna banka tiež potvrdila rast peňažnej masy meranej agregátom M2 (vo fixnom devízovom kurze) ku koncu júna na medziročnej báze o 7,3 %. Medzimesačný prírastok predstavuje 1,8 mld. Sk na 483,8 mld. Sk. Korunové vklady, ako súčasť menového agregátu M2, vzrástli v júni o 2,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS