ČLÁNOK


,

“ Úradnícka „“prestrelka““ o dôchodky
29. apríla 2003

Dôchodky by od júla tohto roka mohli vzrást o 7 až 8 %. Na tlacovej besede to v pondelok uviedol riaditel Sociálnej poistovne Miroslav Knitl. Podla návrhu ministerstva práce a sociálnych vecí, o ktorom bude v stredu rokovat vláda, by sa mali dôchodky v druhom polroku tohto roka zvýšit o 5 %. „Zvládli by sme aj o dve až tri percentá viac,“ povedal Knitl. Riaditel SP vychádza z tohtorocného vývoja financnej situácie poistovne, ktorej zostatok na úcte ku koncu minulého týždna dosiahol 5,6 mld. Sk.

„Pocas prvých mesiacov tohto roka sme mali na úcte prebytky od 5 do 8 mld. Sk, co je o 10 až 20 % viac ako v rovnakom období minulého roka,“ spresnil Knitl. Súcasnú financnú situáciu poistovne zhodnotil ako „dobrú východiskovú situáciu na valorizáciu dôchodkov“.

Valorizácia dôchodkov sa bude vztahovat na starobné dôchodky, invalidné dôchodky, ciastocné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské a sirotské dôchodky. Ak by sa od júla zvýšili o navrhovaných 5 %, maximálna výška dôchodku by mala vzrást zo súcasných 8 697 Sk na 9 132 Sk. Výdavky Sociálnej poistovne na výplatu dôchodkov by po takejto valorizácii vzrástli v druhom polroku tohto roka o 2,1 mld. Sk. „Každé percento valorizácie zvýši mesacné výdavky o 70 mil. Sk,“ skonštatoval riaditel SP.

Tohtorocné zvyšovanie dôchodkov bude s konecnou platnostou, tak ako v minulých rokoch, schvalovat Národná rada SR. Od budúceho roka by sa však mali dôchodky každorocne zvyšovat automaticky bez prerokovania v parlamente v miere, ktorá bude zodpovedat aritmetickému priemeru medzirocného rastu životných nákladov a priemernej mzdy. Takýto systém valorizácie dôchodkov obsahuje návrh nového zákona o sociálnom poistení, ktorý ministerstvo práce predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Vlani sa dôchodky zvýšili od júla takisto o 5 %.

Za krajne nezodpovedné považuje ministerstvo práce a sociálnych vecí vyjadrenie riaditela Sociálnej poistovne (SP) Miroslava Knitla o možnosti zvýšit dôchodky od júla tohto roka o 7 až 8 %. Na tlacovej besede to v pondelok uviedol štátny tajomník rezortu a súcasne clen správnej rady SP Michal Horváth. Súcasný stav hospodárenia poistovne podla Horvátha síce umožnuje zvýšenie dôchodkov o 7 až 8 % pre tento rok, avšak takáto miera valorizácie bude mat negatívny dopad na deficit dôchodkového fondu v dalších rokoch.

Zvýšenie dôchodkov o 8 % namiesto navrhovanej 5-percentnej valorizácie by v budúcom roku podla štátneho tajomníka znamenalo pre SP nárast dodatocných výdavkov na výplatu dôchodkov o 3 mld. Sk. „Pán riaditel Knitl velmi dobre vie, co sa stane dalšie roky, preto nás prekvapuje takéto populistické prehlásenie,“ povedal Horváth. V roku 2004 pritom ministerstvo podla neho predpokladá pri tohtorocnej valorizácii dôchodkov o 5 % deficit dôchodkového fondu na úrovni 4 až 5 mld. Sk. Úcinky zvýšenia dôchodkov o 8 % by sa podla Horvátha preniesli nielen do roku 2004, ale aj do dalších rokov. „Pán riaditel si bude musiet rozmysliet, ci chce robit krajne populistickú lavicovú politiku alebo riadit tak dôležitú inštitúciu, akou je Sociálna poistovna,“ dodal.

Štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí kritizoval aj pripomienky riaditela SP k návrhu zákona o sociálnom poistení. „Knitl sa asi snaží zakryt vlastné prešlapy, ktoré vznikli pri tendri na informacný systém poistovne,“ povedal Horváth. Zástupcovia SP sa podla neho zúcastnovali na príprave zákona a väcšinu súcasných pripomienok k návrhu zákona v tomto štádiu vôbec nevzniesli. „Je dôvodné podozrenie, že pán Knitl opätovne prekrocil svoje kompetencie, ktoré má zo zákona o Sociálnej poistovni,“ zdôraznil. Ako príklad uviedol návrh riaditela SP, aby výber poistného v budúcnosti vykonávali danové úrady. „Bez prerokovania návrhu v správnej rade to považujem za prekrocenie kompetencií riaditela,“ dodal Horváth.

Sociálna poistovna podla jej riaditela nesúhlasí s tým, aby sa fond dôchodkového zabezpecenia od januára budúceho roka rozdelil na fond starobného poistenia a fond invalidného poistenia. Rozclenenie súcasnej 28-percentnej sadzby na dôchodkové zabezpecenie na 20 % sadzbu, ktorá bude príjmom fondu starobného poistenia a zvyšných 8 % z hrubej mzdy zamestnanca, ktoré pôjdu do fondu invalidného poistenia, môže spôsobit poistovni podla Knitla „dost velký problém“. „Takéto rozdelenie bude znamenat deficitný fond starobného poistenia a prebytok fondu invalidného poistenia 2 až 3 mld. Sk rocne, pricom prostriedky medzi fondmi už nebude možné presúvat,“ zdôvodnil Knitl.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS