ČLÁNOK
Úrad pre finančný trh rozbehol svoju činnosť
11. februára 2001

Prvým razantným krokom Úradu pre finančný trh (ÚFT) bolo pozastavenie nakladania s akciami Investičného fondu Nová spoločnosť. Informoval o tom hovorca úradu Marek Kačmár. Impulzom pre rozhodnutie bola snaha skupiny obchodníkov odkúpiť od akcionárov Investičného fondu Nová spoločnosť akcie za výrazne podhodnotenú cenu podvodom. ÚFT po prešetrení podkladov rozhodol pozastaviť právo nakladať s celou emisiou verejne obchodovateľných cenných papierov na dobu šiestich mesiacov.

Činnosť úradu je rozdelená do troch odborov, pričom sa zameriava na kontrolu 146 obchodníkov s cennými papiermi, 105 maklérov pôsobiacich na verejných trhoch, 28 poisťovní, 1027 emitentov cenných papierov, 71 sprostredkovateľských spoločností v poisťovníctve a 11 správcovských spoločností. Do jeho pôsobnosti patrí aj 57 investičných spoločností a 10 investičných fondov v likvidácii.

Úrad vznikol presunom časti právomocí a pracovníkov z ministerstva financií. V budúcom období ráta s rozšírením svojej činnosti o bankový dohľad, ktorý je v súčasnosti v kompetencii Národnej banky Slovenska. Presun kompetencií možno očakávať počas roku 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS