ČLÁNOK
Úrad pre finančný trh kontroluje Poisťovňu Drukos
7. marca 2002

V súlade so zákonom o Úrade pre finančný trh jeho pracovníci vykonávajú kontrolu Poisťovne Drukos, a.s. Banská Bystrica. Plánujú sa kontroly subjektov, ktoré sú previazané s ďalšími nelicencovanými subjektami. Kontrola na mieste umožňuje kontrolu všetkých finančných výkazov firmy – od bankových prevodov až po účtovné výkazy.

Marek Kačmár, hovorca Úradu pre finančný trh uviedol, že úrad plánuje kontroly Poisťovne Tatra, ktorá patrí do skupiny B. M. G. Invest – Horizont a správcovskej spoločnosti Proficont, a.s. Košice, ktoré mala predtým obchodné meno Technoinvest.

Spoločnosti B. M. G. Invest, Horizont, družstvo Bonifikačný Drukos Výnos a AWG v priebehu posledného mesiaca uzavreli pobočky. Súčasťou skupiny Horizont je správca podielových fondov Proficont a poisťovňa Tatra. Do skupiny spoločností firmy Drukos okrem komerčnej poisťovne patrí obchodník s cennými papiermi. Všetky subjekty fungovali na základe licencie Ministerstva financií SR, ktorého kompetencie v licenčnej oblasti prevzal Úrad pre finančný trh. Do jeho pôsobnosti spadala aj firma Horizont. Kontrolovať sa dala do konca minulého roka keď vrátila licenciu.

„Obsah kontroly na mieste je závislý od toho o koho ide, či o poisťovňu, obchodníka s cennými papiermi, alebo o správcu podielových fondov. Úrad pre finančný trh predovšetkým zaujíma hospodárenie firmy, teda o jej finančnú situáciu, stav aktív a pasív,“ povedal Kačmár.

Stopy trestného činu nedovoleného podnikania vedú k členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Horizont. František Matík je súčasne členom dozornej rady firmy Proficont.

„Situácia vo firme Horizont nemá podstatný vplyv na podielnikov fondov, ktoré sú spravované spoločnosťou Proficont,“ dodal Kačmár.

V spoločnosti Drukos finance, obchodník s cennými papiermi bola kontrola 18. júna 2001. Firma do tohto dátumu urobila len jeden obchod. Išlo o obchod na vlastný účet, teda o to, že firma si za vlastný kapitál kúpila cenné papiere. Obchod na cudzí účet znamená, že firma sprostredkuje niekomu obchod za poplatok a jeho peniaze.

Dozor nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom spadala kedysi do pôsobenia Ministerstva financií SR. Bol agendou štátnych tajomníkov Jozefa Magulu, Petra Staněka a Viliama Vaškoviča, ktorí boli zodpovední aj za stav legislatívy. Dozor bol záležitosťou ich podriadených, sekčných šéfov Márie Kováčovej a Michala Horvátha. Vykonávalo ho najprv samotné neskôr, neskôr vznikol Úrad štátneho dozoru na kapitálovým trhom, ktorý viedol Branislav Pokorný. Po roku 1998 sa úrad zrušil, lebo nemal oporu v zákone a vznikol odbor ministerstva, ktorý viedol Slavomír Šťastný. Po vzniku Úradu pre finančný trh mal kapitálový trh na starosti Slavomír Šťastný a Michal Horváth, ktorého nahradil Mário Schrenkel. Od 1. apríla 2002 nadobúda účinnosť nový zákon o Úrade pre finančný trh. Minister financií František Hajnovič môže členov najvyššieho orgánu úradu ponechať na mieste, alebo ich môže nahradiť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS