ČLÁNOK
Úrad pre dohľad potvrdil pokutu 75 tis. eur pre VšZP
31. augusta 2016

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) potvrdil pokutu vo výške 75 tisíc eur pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Ako informovala hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová, VšZP musí pokutu uhradiť do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia.

Úrad vykonal vo zdravotnej poisťovni dohľad, predmetom ktorého bolo dodržiavanie povinnosti účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia pri uzatvorení zmluvy s poskytovateľom CPKSB, s.r.o. (Klinika Kostka). Konkrétne išlo o odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

„Výkonom dohľadu úrad zistil, že VšZP na základe zmluvného vzťahu uhrádzala z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia paušálnou cenou výkon CDT00 (Cielená dlhodobá terapia), ktorý obsahoval aj výkony, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia,“ priblížila hovorkyňa. Spomínaný výkon poisťovňa zazmluvnila len s týmto poskytovateľom.

Na základe záverov dohľadu úrad v správnom konaní uložil poisťovni pokutu vo výške 75 tis. eur. Proti rozhodnutiu o uložení sankcie VšZP podala rozklad. Úrad v rámci druhého stupňa správneho konania však potvrdil sankciu v pôvodnej výške.

VšZP v reakcii informovala, že uhradí pokutu v stanovenej lehote, teda do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. „Všeobecná zdravotná poisťovňa v súvislosti s preverovaním zmluvy s poskytovateľom CPKSB, s.r.o., iniciativíne realizovala aj vlastnú hĺbkovú vnútornú kontrolu, ktorej závery poskytla Národnej kriminálnej agentúre,“ uviedla Alena Michalicová z referátu komunikácie. Pri vyvodení zodpovednosti a náhrady škody bude VšZP podľa nej postupovať s prihliadnutím na závery orgánov činných v trestnom konaní, ktorým poskytuje plnú súčinnosť. „VšZP si bude priebežne uplatňovať všetky zistené škody v rámci trestného konania,“ uzavrela Michalicová.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 12. 2020

USD 1,207 0,010
CZK 26,411 0,176
GBP 0,905 0,007
HUF 357,400 0,200
CAD 1,562 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS