ČLÁNOK
Upozornenie NBS – Nekalé praktiky nebankových spoločností – Nenechajte sa podviesť!
20. marca 2019

Máte skúsenosť, že od vás inkasná spoločnosť vymáha neexistujúci dlh? Zdala sa vám výška vášho dlhu neúmerne vysoká? Spoločnosti môžu od vás vymáhať dlh rôznymi spôsobmi. Kedy už ide o nekalú obchodnú praktiku?

Spôsoby vymáhania pohľadávok

Spoločnosti môžu od vás vymáhať dlh prostredníctvom listov, sms správ, mailov a telefonátov.

O nekalú obchodnú praktiku môže ísť v nasledujúcich prípadoch:

–        Spoločnosti vytvárajú psychický tlak, pri ktorom sa klienti začínajú báť.

–        Listy, ktoré vám zasielajú, sa podobajú na úradnú alebo súdnu zásielku.

Listy obsahujú formulácie ako „dostavte sa“ alebo „predvolanie“.

V liste sú vyhrážky, ako napr. „príde k vám exekútor“ alebo „príde k vám advokát spísať majetok“. Tento typ formulácií môže byť použitý, až keď existuje súdne rozhodnutie vo veci. Ak viete, že neprebehol žiadny súd, ide o bezprávne vyhrážky, t. j. nemajú právny základ. Keď si nie ste istý bezprávnosťou vyhrážky, poraďte sa s právnikom.

Poslednú výzvu pred exekúciou môže poslať inkasná spoločnosť len vtedy, ak už o vašom dlhu rozhodol súd.

–        Telefonáty, sms – sú spravidla automatizované z rôznych telefónnych čísel. Ich intenzita by nemala byť obťažujúca.

–        Kontaktovať vás môžu len cez pracovné dni, a to do 18-tej hodiny.

–        Osobné návštevy – sú zákonom obmedzené. Klientov nesmú vymáhači navštíviť doma ani na pracovisku.

–        Spoločnosť od vás nemôže na súde vymáhať dlh, ktorý je už premlčaný, a nemôže sa tým ani vyhrážať. Keď si nie ste istý, či je dlh premlčaný, poraďte sa s právnikom.

POZOR! Právo na reklamáciu je základné právo spotrebiteľa!

Čo mám robiť, keď sa stanem terčom vyhrážok?

–        Buďte asertívny! Ozvite sa spoločnosti písomne a vyžiadajte si podrobné doklady k dlhu (výška a pôvod dlhu). Po získaní podkladov sa poraďte s právnikom.

–        Ak vám spoločnosť nechce zdokladovať váš dlh, ak vás obťažujú jej vymáhačské praktiky, podajte písomnú reklamáciu!

–        Spoločnosti musia na reklamáciu do 30 dní odpovedať. Ak nereagujú, podajte sťažnosť do Národnej banky Slovenska.

POZOR! Národná banka Slovenska kontroluje na základe zákona len časť  obchodov inkasných spoločností, konkrétne vymáhanie spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie. Vymáhanie nezaplatených účtov, napr. za telefón, plyn, elektrinu a pod., nespadá pod dohľad NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS