ČLÁNOK
Upozornenie NBS: CEE Real Estate Group, s.r.o.
11. marca 2020

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti CEE Real Estate Group s.r.o., so sídlom Gorkého 5, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 51773074, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132947/B vo vzťahu k projektu Šírava Park.

NBS upozorňuje, že tejto spoločnosti nebolo udelené povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS. NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

oddelenie komunikácie NBS


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS