ČLÁNOK
Upozornenia MMF nepovažuje B. Schmögnerová za kritiku
20. decembra 2000

Ministerka financií Brigita Schmögnerová nepovažuje vyjadrenia Medzinárodného menového fondu (MMF) za kritiku. „Ide vlastne iba zdôraznenie uznesenia vlády, ktoré umožňuje použitie príjmov z privatizácie na rozvojové programy iba vtedy, ak na to bude priestor v príjmovej časti štátneho rozpočtu,“ reagovala ministerka financií.

Ak bude vývoj priaznivejší ako pomerne konzervatívne odhady, z ktorých sa vychádzalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2001, B. Schmögnerová predpokladá, že parlamentom schválený schodok verejného rozpočtu na úrovni necelých 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) možno udržať aj po realizácii paragrafu 12 zákona o ŠR. Tento paragraf hovorí o použití 8,9 mld. Sk získaných z privatizácie, z toho by 8,7 mld. Sk malo smerovať na financovanie diaľnic. Podľa MMF ale aj ďalších expertov by to mohlo zvýšiť schodok verejných financií až k hranici 5 % HDP.

Na zvýšenie kredibility vládneho reformného programu by mali slovenské úrady predložiť konkrétnejšie a monitorovateľnejšie opatrenia vo svojom návrhu Správy o hospodárskej politike. Uvádza sa to v záverečnej správe misie MMF, ktorá bola na Slovensku od 6. decembra. Správa vypracovaná ministerstvom financií obsahovala hlavné zámery slovenskej vlády pre rok 2001 a tiež strednodobý horizont.

Fond v hodnotení kritizoval okrem iného výšku fiškálneho deficitu očakávaného v roku 2001, ktorý vláda stanovila na 4 % HDP. Fond odporúča zníženie tejto hranice na 3,5 % HDP, a to prijatím opatrení vo výdavkovej oblasti, ktoré by znížili výdavky o 0,5 percentuálneho bodu HDP. MMF tiež navrhuje stanovenie výdavkového stropu pre použitie príjmov z privatizácie okrem znižovania zadlženosti, a to formou legislatívnej úpravy.

„Vláda by mala urobiť explicitné vyhlásenie a prijať legislatívne úpravy na použitie príjmov z privatizácie,“ uviedla misia, ktorá vyjadrila obavy, aby sa časť takýchto zdrojov neprejavila vo zvýšení fiškálneho deficitu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS