ČLÁNOK
Uplynulý týždeň v ekonomike SR
20. augusta 2001

Uplynulý týždeň bol bohatý na správy o privatizovaných významných spoločnostiach, po dovolenkovej prestávke zasadala vláda a z makroekonomiky sa hovorilo najmä o tohtoročnom i budúcoročnom štátnom rozpočte a zahraničnom dlhu Slovenska.

Nezáväzné ponuky na kúpu 49 % akciovej spoločnosti Transpetrol môžu záujemcovia predložiť do 20. augusta. Investori, ktorí tak urobia, vykonajú v slovenskom dominantnom prepravcovi ropy hĺbkovú analýzu. Ako agentúru SITA informoval poradca ministra hospodárstva Márius Hričovský, na jej základe vypracujú záväzné ponuky na získanie podielu v Transpetrole.

Skorému založeniu akciových spoločností z troch rozvodných podnikov bráni veľký počet majetkových položiek, ktoré musí Fond národného majetku SR (FNM) posúdiť. V súčasnosti robíme majetkovoprávnu analýzu, vytvorenie akciových spoločností bude závisieť od postupu prác,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová. Osem akciových spoločností by mal FNM zo štátnych podnikov Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské energetické závody založiť na jeseň.

Ministerka privatizácie Mária Machová zatiaľ nepotvrdila prijatie novej modifikovanej ponuky na kúpu väčšinového podielu Investičnej a rozvojovej banky, a.s. zo strany maďarskej OTP. V prípade, že by však ponuka obsahovala kúpnu cenu na úrovni 14 mil. USD, ktorú medializovala maďarská agentúra MTI, priniesla by výrazné zlepšenie. „Zároveň by bola dôkazom, že sa oplatilo odmietnuť prvú ponuku,“ dodala.

Ďalšia správa sa týkala už sprivatizovanej Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB). Prvý septembrový týždeň zrealizuje Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) call opciu na kúpu akcií VÚB od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC). Notifikáciu opcie zaslala obom inštitúciám 26. júla. SKo po uplatnení call opcie na nákup akcií VÚB od EBRD a IFC by mala získať balík 25,89 % akcií VÚB. Po jeho predaji talianskej banke IntesaBCI, ktorá sa stala víťazom tendra na privatizáciu VÚB, by mala zinkasovať 150,7 mil. EUR, čo je zhruba 6,5 mld. Sk.

Aj ďalšia novinka je z tejto oblasti. Nový majoritný vlastník VÚB, talianska banka IntesaBci, požiadala Ministerstvo financií SR (MF) o spätné odkúpenie reštrukturalizačných dlhopisov v objeme 9,1 mld. Sk. Štát by mal za tieto cenné papiere, ktoré banka získala do svojho portfólia v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia, zaplatiť do polovice budúceho roku.

Zabezpečenie primeraného výnosu z predaja akcií, ako aj investície do rozvoja spoločnosti, budú nosnými kritériami pri priamom predaji 34-percentného podielu štátu v spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. (SA) na základe výberového konania. „Keďže SA boli po zastavení ich činnosti v roku 1999 podkapitalizované, možno predpokladať, že predajom akcií v nominálnej hodnote 75 mil. Sk sa nedosiahne tento výnos,“ pre agentúru SITA to povedal vedúci úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Peter Klučka.

Prvé zo sedemnástich štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) by sa mali transformovať na akciové spoločnosti od 1. októbra, pričom ich transformácia sa ukončí do konca roka. Pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy ministerstva dopravy Jaroslav Hnatič. Ako dodal, aktualizácia koncepcie transformácie a privatizácie štátnych podnikov SAD, ktorú v stredu schválila vláda, zosúlaďuje uznesenie vlády so zákonom o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

Rada hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD) v piatok na mimoriadnom rokovaní opäť nedospela k dohode pri prerokovaní návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002. „Konfederácia odborových zväzov (KOZ) nemôže podporiť návrh rozpočtu, ktorý bude mať za následok zvýšenie už tak vysokej nezamestnanosti a pokles reálnych pracovných príjmov obyvateľstva,“ povedal v piatok na tlačovej besede viceprezident KOZ Peter Gajdoš.

MF predpokladá celkový schodok tohtoročného štátneho rozpočtu na úrovni 45,4 mld. Sk, čo oproti plánovanému schodku 37,195 mld. Sk predstavuje zvýšenie o 22,1 %. Deficit z bežného hospodárenia by pritom mal byť 37,1 mld. Sk, zvyšných 8,3 mld. Sk pripadá na reštrukturalizáciu bánk. V piatok o tom informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová. Ku koncu decembra by tak celkové príjmy štátneho rozpočtu mali predstavovať 197 mld. Sk oproti plánovaným 180,57 mld. Sk. Výdavky spolu sa predpokladajú na úrovni 242,4 mld. Sk, pričom schválený štátny rozpočet plánoval výdavky 217,765 mld. Sk.

Priemyselná produkcia na Slovensku v júni zaznamenala podľa predbežných údajov medziročný rast o 7,5 %. Zvyšovanie priemyselnej produkcie ťahala priemyselná výroba, ktorá stúpla o 9,1 %. Naopak výroba a rozvod elektriny, plynu a vody zaznamenala pokles o 4,3 %. Druhýkrát v tomto roku sa zvýšila produkcia aj v ťažbe nerastných surovín keď jej rast v júni dosiahol 20,4 %.

Ku koncu tohto roka sa nominálny verejný dlh SR bude podieľať na hrubom domácom produkte (HDP) bez použitia privatizačných príjmov na umorenie jeho časti 46,6 %. „Ak by sa na umorenie časti verejného dlhu použili príjmy z privatizačných procesov predpokladáme, že nominálny dlh dosiahne 42,7-percentný podiel na HDP,“ povedala na utorkovom brífingu riaditeľka Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR Karolína Mikušová.

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska predstavoval ku koncu mája 10,6 mld. USD, počas piateho mesiaca v roku tak klesol o 468 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol 1 979 USD.

Petrochemická skupina Slovnaft vytvorila v prvom polroku čistý zisk 2,715 mld. Sk, čo je viac než desaťnásobok úrovne z rovnakého obdobia minulého roka. Ten spoločnosť ukončila s čistým ziskom 250 mil. Sk. V sledovanom období realizoval Slovnaft tržby v objeme 36,905 mld. Sk, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 16 %.

Zisk akciovej spoločnosti EuroTel Bratislava v druhom kvartáli medziročne vzrástol o 24,7 % a pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) dosiahol výšku 616,7 mil. Sk. V druhom kvartáli minulého roka predstavoval zisk EBITDA 494,5 mil. Sk. Marža EBITDA sa však znížila na 32,9 % z vlaňajšej úrovne 34,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS